Μενού

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Η ακόλουθη ενότητα παραθέτει τα διαθέσιμα θέματα βοήθειας για τα μενού και τους διαλόγους.

Note.png Το παράθυρο που περιέχει το έγγραφο στο οποίο θέλετε να δουλέψετε πρέπει να είναι επιλεγμένο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εντολές μενού. Παρόμοια, πρέπει να επιλέξετε ένα αντικείμενο στο έγγραφο για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μενού που συνδέονται με αυτό το αντικείμενο.
Warning.png Τα μενού εξαρτώνται από το περιβάλλον, που σημαίνει ότι οι διαθέσιμες εντολές μενού είναι εκείνες οι οποίες έχουν σχέση με την εργασία που πραγματοποιείται εκείνη τη στιγμή. Αν ο δρομέας βρίσκεται σε κείμενο, τότε θα είναι διαθέσιμες όλες οι εντολές μενού οι οποίες είναι απαραίτητες για την επεξεργασία κειμένου. Εάν, για παράδειγμα, έχετε επιλέξει γραφικά σε ένα έγγραφο, θα εμφανιστούν όλες οι εντολές μενού που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία γραφικών.

Αρχείο

Αυτές οι εντολές εφαρμόζονται στο τρέχον έγγραφο, ανοίξετε ένα νέο έγγραφο, ή να κλείσετε την εφαρμογή.

Επεξεργασία

Αυτό το μενού περιέχει τις εντολές για την επεξεργασία των περιεχομένων του τρέχοντος εγγράφου.

Προβολή

Αυτό το μενού περιέχει τις εντολές για τον έλεγχο της προβολής του εγγράφου στην οθόνη.

Εισαγωγή

Το μενού εισαγωγής περιέχει εντολές για εισαγωγή νέων στοιχείων στο έγγραφό σας. Αυτό περιλαμβάνει εικόνες, μέσα, διαγράμματα, αντικείμενα από άλλες εφαρμογές, υπερσυνδέσμους, σχόλια, σύμβολα, υποσημειώσεις και ενότητες.

Μορφή

Περιέχει εντολές για τη μορφοποίηση της διάταξης και των περιεχομένων του εγγράφου σας.

Τεχνοτροπίες

Περιέχει εντολές για ορισμό, δημιουργία, επεξεργασία, ενημέρωση, φόρτωση και διαχείριση τεχνοτροπιών σε ένα έγγραφο κειμένου.

Πίνακας

Εμφανίζει όλες τις εντολές για εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή ενός πίνακα και των στοιχείων του σε ένα έγγραφο κειμένου.

Εργαλεία

Περιέχει εργαλεία ορθογραφίας, μια συλλογή αντικειμένων τέχνης που μπορείτε να προσθέσετε στο έγγραφό σας, καθώς και εργαλεία προσαρμογής των μενού και ρυθμίσεις προτιμήσεων του προγράμματος.

Παράθυρο

Περιέχει εντολές διαχείρισης και προβολής παραθύρων εγγράφου.

Βοήθεια

Το μενού Βοήθειας σας επιτρέπει να ξεκινήσετε και να ελέγξετε το σύστημα βοήθειας του LibreOffice.