Менюта

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

В следващия раздел са изброени справочните теми за менютата и диалоговите прозорци.

Note.png За да ползвате командите от менютата, прозорецът с документа, с който желаете да работите, трябва да бъде избран. Също така, за да ползвате командите, свързани с даден обект в документа, обектът трябва да бъде избран.
Warning.png Менютата са контекстночувствителни. Това означава, че са достъпни тези позиции от менютата, които са уместни за текущо изпълняваната задача. Ако курсорът се намира в текст, в менютата са достъпни всички команди, нужни за редактиране на текст. Ако изберете графика в документа, ще видите в менютата всички команди, подходящи за редактиране на графика.

Файл

Тези команди се прилагат върху текущия документ, отварят нов документ или затварят приложението.

Редактиране

Менюто съдържа команди за редактиране съдържанието на текущия документ.

Изглед

Командите от това меню управляват визуализацията на документа.

Вмъкване

Менюто „Вмъкване“ съдържа команди за вмъкване на нови елементи в документа. Това включва изображения, видео и звук, диаграми, обекти от други приложения, хипервръзки, коментари, символи, бележки под линия и раздели.

Форматиране

С командите от това меню можете да форматирате оформлението и съдържанието на документа.

Стилове

Съдържа команди за използване, създаване, редактиране, обновяване, зареждане и организиране на стиловете в текстов документ.

Таблица

Показва командите за вмъкване, редактиране и изтриване на таблици в текстов документ.

Инструменти

Съдържа средства за проверка на правописа, галерия от обекти, които можете да добавяте към документите, и команди за конфигуриране на менютата и задаване настройките на програмата.

Прозорец

Съдържа команди за манипулиране и показване на прозорците с документи.

Помощ

Менюто Помощ ви позволява да стартирате и управлявате справочната система на LibreOffice.