Kreator korespondencji seryjnej - Adresy

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Określ odbiorców korespondencji seryjnej oraz układ bloku książki adresowej.

Note.png Kreator korespondencji seryjnej otworzy tą stronę, jeśli zostanie uruchomiony w dokumencie tekstowym zawierającym już pola bazy danych adresów. Jeśli kreator zostanie uruchomiony bezpośrednio na tej stronie, przycisk Wybierz listę adresową jest nazwany Wybierz inną listę adresową.
Note.png Tytuł strony brzmi Blok adresowy dla listów i Lista adresowa dla wiadomości e-mail.

Wybierz listę adresową

Otwiera okno dialogowe Wybierz listę adresową umożliwiającą wybór źródła danych adresów, dodanie nowych adresów lub wprowadzenie nowej listy adresowej.

Warning.png Podczas edytowania niektórych rekordów w źródle danych arkusza kalkulacyjnego programu Calc, które jest właśnie używane do korespondencji seryjnej, wprowadzone zmiany nie będą widoczne w tej korespondencji.

Ten dokument powinien zawierać blok adresowy

Dodaje blok adresowy do dokumentu korespondencji seryjnej.

Określa układ bloku adresowego, który ma zostać użyty.

Nie drukuj wierszy zawierających tylko puste pola

Umożliwia pozostawienie pustych wierszy poza adresem.

Więcej

Otwiera okno dialogowe Wybierz blok adresowy .

Dopasuj pola

Otwiera okno dialogowe Dopasuj pola .

(Przyciski przeglądania)

Przyciski przeglądania umożliwiają przejrzenie informacji z poprzedniego i następnego rekordów danych.

Kreator korespondencji seryjnej - Tworzenie zwrotu grzecznościowego