Assistent Standaardbrief -Adressen

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Geef de ontvangers van de standaardbrief op, evenals de lay-out van het adresblok.

Note.png De Assistent Standaardbrief wordt met deze pagina geopend als u de Assistent in een tekstdocument start dat al adresdatabasevelden bevat. Als de Assistent direct met deze pagina wordt geopend, verandert de naam van de knop Adreslijst selecteren in Andere adreslijst selecteren.
Note.png De titel van deze pagina is Adresblok voor letters en Adreslijst voor e-mailberichten.

Adreslijst selecteren

Opent het dialoogvenster Adressenlijst selecteren, hier kunt u een gegevensbron voor de adressen selecteren, nieuwe adressen toevoegen of een nieuwe adressenlijst typen.

Warning.png Als u records bewerkt in een gegevensbron, bijvoorbeeld een Calc-werkblad, dat momenteel in gebruik is voor samenvoeging, zijn deze wijzigingen niet zichtbaar in de samenvoeging.

Dit document moet een adresblok bevatten

Voegt een adresblok aan de standaardbrief toe.

Selecteer de gewenste lay-out voor het adresblok.

Regels onderdrukken die alleen lege velden bevatten

Schakel deze optie in om lege regels uit het adres te laten.

Meer

Opent het dialoogvenster Adresblok selecteren.

Velden vergelijken

Opent het dialoogvenster Velden vergelijken.

(Bladerknoppen)

Gebruik de bladerknoppen om de informatie in het vorige of volgende gegevensrecord te bekijken.

Assistent Standaardbrief - Een aanhef maken