Brevflettingsveiviser - Adresser

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Velg hvem som skal motta brevflettingsdokumentet, og velg utforming for adresseblokka.

Note.png Brevflettingsveiviseren åpner denne siden hvis du starter veiviseren i et tekstdokument som allerede inneholder adressedatabasefelter. Hvis veiviseren åpnes direkte til denne siden, vil teksten på knappen Velg adresseliste i steden være Velg en annen adresseliste.
Note.png Tittelen på denne siden er Adresseblokk for brev og Adresseliste for e-postmeldingar.

Velg adresseliste

Åpner dialogvinduet Velg adresseliste, der du kan velge en datakilde for adresser, legge til nye adresser eller skrive inn en ny adresseliste.

Warning.png Når du redigerer dataposter i en datakilde som er et Calc-regneark og som brukes til en brevfletting, vil disse endringene ikke være synlige i brevflettingen.

Dette dokumentet skal inneholde en adresseblokk

Legger til en adresseblokk i brevflettingsdokumentet.

Velg hvilken utforming du vil bruke for adresseblokka.

Hindre linjer med bare tomme felter

Sett et merke i denne avkryssingsboksen hvis du vil utelate tomme linjer i adressene.

Mer

Åpner dialogvinduet Velg adresseblokk.

Tilordne felter

Åpner dialogvinduet Tilordne felter.

(Pilknapper)

Du kan bruke disse knappene til å bla for å vise informasjon i den forrige eller den neste dataposten.

Brevflettingsveiviser - Lag hilsning