Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας - Διευθύνσεις

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Καθορίζει τους αποδέκτες για το έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας όπως και τη διάταξη του τμήματος διεύθυνσης.

Note.png Ο οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας ανοίγει στη σελίδα αυτή, εάν αρχίσετε τον οδηγό σε ένα έγγραφο κειμένου που ήδη περιέχει πεδία βάσης δεδομένων διευθύνσεων. Εάν ο οδηγός ανοίγει απευθείας στη σελίδα αυτή, το κουμπί Επιλογή καταλόγου διευθύνσεων λέγεται Επιλογή διαφορετικού καταλόγου διευθύνσεων.
Note.png Ο τίτλος αυτής της σελίδας είναι Ομάδα διευθύνσεων για επιστολές και Κατάλογος διευθύνσεων για ηλεκτρονικά μηνύματα.

Επιλογή καταλόγου διευθύνσεων

Ανοίγει τον διάλογο Επιλογή καταλόγου διευθύνσεων, όπου μπορείτε να επιλέξετε μία προέλευση δεδομένων για τις διευθύνσεις, να προσθέσετε νέες διευθύνσεις, ή να πληκτρολογήσετε σε έναν νέο κατάλογο διευθύνσεων.

Warning.png Όταν επεξεργάζεστε κάποιες εγγραφές σε μία προέλευση δεδομένων ενός υπολογιστικού φύλλου του Calc που χρησιμοποιείται για τη συγχώνευση αλληλογραφίας, οι αλλαγές αυτές δεν είναι ορατές στη συγχώνευση αλληλογραφίας.

Αυτό το έγγραφο θα περιέχει ένα τμήμα με διεύθυνση

Προσθέτει μία ομάδα διευθύνσεων στο έγγραφο της συγχωνευμένης αλληλογραφίας.

Επιλέξτε τη διάταξη της ομάδας διευθύνσεων που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

Αποκρύπτει τις γραμμές με κενά πεδία

Ενεργοποιήστε την επιλογή ώστε να υπάρχουν κενές γραμμές έξω από τη διεύθυνση.

Περισσότερα

Ανοίγει τον διάλογο Επιλογή ομάδας διευθύνσεων.

Συσχετισμός πεδίων

Ανοίγει τον διάλογο Συσχετισμός πεδίων.

(Κουμπιά περιήγησης)

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά εξερεύνησης για να προεπισκοπήσετε τις πληροφορίες της προηγούμενης ή της επόμενης εγγραφής δεδομένων.

Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας - Δημιουργία χαιρετισμού