Brevfletningsguide - Adresser

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Angiv modtagerne af brevfletningsdokumentet og layoutet af adresseblokken.

Note.png Brevfletningsguiden åbner denne side, hvis du starter guiden i et tekstdokument som allerede indeholder adressedatabasefelter. Hvis guiden åbner denne side direkte, bliver knappen Marker adresseliste kaldt Marker anden adresseliste.
Note.png Titlen på denne side er Adresseblok for breve og Adresseliste for e-mail-beskeder.

Vælg adresseliste

Åbner dialogen Marker adresseliste, hvor du kan vælge en datakilde for adresserne, tilføje nye adresser eller indtaste en ny adresseliste.

Warning.png Når du redigerer dataposter i en Calc-regneark-datakilde, der er i brug til en brevfletning, bliver disse ændringer ikke synlige i brevfletningen.

Dette dokument skal indeholde en adresseblok

Føjer en adresseblok til brevfletningsdokumentet.

Marker det adressebloklayout som du vil bruge.

Undertryk linjer, som kun indeholder tomme felter

Aktivere at udelade tomme linjer i adressen.

Flere

Åbner dialogen Marker Adresseblok.

Udpeg felter

Åbner dialogen Udpeg felter.

(Gennemse knapper)

Brug knappen gennemse til forhåndsvisning af den foregående eller næste datapost.

Brevfletningsguide - Opret en starthilsen