Průvodce hromadnou korespondencí - Vložit blok s adresou

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Určete příjemce hromadné korespondence a také vzhled bloku s adresou.

Note.png Pokud aktuální dokument obsahuje databázová pole s adresami, otevře se průvodce hromadnou korespondencí zde a tlačítko Vybrat seznam adres bude změněno na Vybrat jiný seznam adres.
Note.png Název této strany je Blok s adresou pro dopisy a Seznam adres pro e-mailové zprávy.

Vybrat seznam adres

Otevře dialog Vybrat seznam adres, kde můžete zvolit zdroj dat pro adresy, přidat nové adresy či vložit nový seznam adres.

Warning.png Když upravíte záznamy v sešitu Calcu, který se používá jako zdroj dat pro hromadnou korespondenci, tato změna se neprojeví v hromadné korespondenci.

Tento dokument by měl obsahovat blok s adresou

Přidá blok s adresou do dokumentu hromadné korespondence.

Vyberte vzhled bloku s adresou, který chcete použít.

Potlačit řádky s prázdnými poli

Zaškrtněte, pokud chcete z adresy vypustit prázdné řádky.

Více

Otevře dialog Vybrat blok s adresou.

Přiřadit pole

Otevře dialog Přiřadit pole....

(Tlačítka procházení)

Použijte tlačítka procházení pro náhled dat z předchozího či následujícího záznamu v databázi adres.

Průvodce hromadnou korespondencí - Vytvořit oslovení