Auxiliar de combinació de correu - Adreces

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Especifiqueu els destinataris del document de combinació de correu, així com el format del bloc d'adreça.

Note.png L'auxiliar de combinació de correu s'obre en aquesta pàgina si heu iniciat l'auxiliar en un document de text que ja conté camps d'una base de dades d'adreces. Si l'auxiliar s'obre directament en aquesta pàgina, el botó Selecciona una llista d'adreces s'anomena Selecciona una llista d'adreces diferent.
Note.png Per a les cartes, el títol d'aquesta pàgina és Bloc d'adreça i per als missatges de correu electrònic és Llista d'adreces.

Selecciona una llista d'adreces

Obre el diàleg Selecciona una llista d'adreces, on podeu triar una font de dades per a les adreces, afegir-ne de noves o escriure una llista d'adreces nova.

Warning.png Quan editeu alguns registres en una font de dades d'un full de càlcul del Calc que actualment s'està utilitzant per combinar correu, aquests canvis no es podran veure a la combinació de correu.

Aquest document ha de contenir un bloc d'adreça

Afegeix un bloc d'adreça en el document de combinació de correu.

Seleccioneu el format del bloc d'adreça que voleu utilitzar.

Suprimeix les línies que només contenen camps buits

Activeu aquesta opció per evitar que l'adreça contingui línies buides.

Més

Obre el diàleg Selecciona un bloc d'adreça.

Fes coincidir els camps

Obre el diàleg Fes coincidir els camps.

(Botons de navegació)

Utilitzeu els botons de navegació per previsualitzar la informació dels registres de dades anteriors o següents.

Auxiliar de combinació de correu - Crea una salutació