Помощник за циркулярни писма - Вмъкване на адресен блок

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Определете получателите на циркулярните писма и оформлението на адресния блок.

Note.png Помощникът за циркулярни писма се отваря на тази страница, ако сте го стартирали в документ, който вече съдържа адресни полета. Ако помощникът се отвори директно на тази страница, бутонът Избор на списък с адреси се нарича Избор на друг списък с адреси.
Note.png Заглавието на тази страница е Адресен блок за обикновени писма и Адресен списък за е-поща.

Избор на списък с адреси

Отваря диалоговия прозорец Избор на списък с адреси, където можете да изберете източника на данни за адресите, да добавяте нови адреси или да въведете нов адресен списък.

Warning.png Когато редактирате записи в източник на данни – електронна таблица на Calc, който текущо се използва в циркулярни писма, тези промени няма да са видими в циркулярните писма.

Този документ ще съдържа адресен блок

Добавя адресен блок към циркулярното писмо.

Изберете оформлението на адресния блок, което искате да използвате.

Скриване на редовете само с празни полета

Отметнете, ако желаете празните редове автоматично да се изчистват от адреса.

Още

Отваря диалоговия прозорец Избор на адресен блок.

Съотв. полета

Отваря диалоговия прозорец Съответствие на полета.

(Бутони за преглед)

Използвайте бутоните за преглед (със стрелките), за да видите данните от предходния или следващия запис.

Помощник за циркулярни писма - Създаване на поздрав