LibreLogo Toolbar

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreLogo on yksinkertainen, suomenkielinen, Logo-tyylinen ohjelmointiympäristö, jossa on vektoripohjainen konnagrafiikka. Se soveltuu tietotekniikan opetukseen (ohjelmointi), DTP:een ja graafiseen suunnitteluun. Englanninkielinen esittely: http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Contents

LibreLogo-palkki

LibreLogo-palkissa (Näytä » Työkalurivit » Logo) on kuvakkeet konnan liikutteluun, ohjelman käynnistämiseen, pysäyttämiseen ja alkuun palauttamiseen, näytön tyhjentämiseen ja ohjelman muokkaamiseen / syntaksin eli kieliopin korostamiseen / kääntämiseen sekä syöttörivi (komentorivi).

Konnan liikuttelun kuvakkeet

Kuvakkeet vastaavat Logo-komentoja: "ETEEN 10", "taakse 10", "vasemmalle 15", "oikealle 15. Kuvakkeen napsautus siirtää myös kohdistuksen konnakuvioon sivua vierittäen.

Käynnistä Logo-ohjelma

Napsauta kuvaketta "Käynnistä Logo-ohjelma" suorittaaksesi Writer-asiakirjassa olevan tekstin (tai vain valitun tekstin). Jos asiakirja on tyhjä, siihen lisätään esimerkkiohjelma, joka suoritetaan.

Ohjelman suorittamisen lopettamiseksi napsauta Pysäytä-kuvaketta

Kotiin

Konnan aseman ja asetusten palauttamiseksi alkutilaansa napsauta Kotiin-kuvaketta.

Näytön tyhjennys

Piirrosobjektien poistamiseksi asiakirjasta napsauta Tyhjennä näyttö -kuvaketta.

Ohjelman muokkaus / Syntaksikorostus / Kääntäminen

"Taikasauvakuvake" ottaa käyttöön kaksisivuisen asettelun ohjelman muokkaamiseksi ja muuntaa isoille kirjaimille sekä laajentaa lyhennetyt Logo-komennot Writer-asiakirjassa. Jos asiakirjan kieli vaihdetaan (Työkalut » Asetukset » Kieliasetukset » Kielet » Länsimainen) ja tätä kuvaketta napsautetaan, Logo-ohjelma käännetään valitulle kielelle.

Komentorivi

Paina Enteriä komentorivillä sen sisällön suorittamiseksi. Ohjelman pysäyttämiseen käytä Pysäytä-kuvaketta.

Pidä Enter-näppäin painettuna toistaaksesi komentorivin, esimerkkiksi seuraavan komentosarjan:

ETEEN 200 VASEMMALLE 89

Komentorivin palauttamiseksi alkutilaansa kolmoisnapsauta sitä tai paina Ctrl-A vanhentuneiden komentojen valitsemiseksi. Kirjoita sitten uudet komennot.

Graafinen käyttöliittymä konnan perusasetuksille

LibreLogon konna on myös tavallinen vakiokokoinen piirrosobjekti. Sitä voi siirtää tai kiertää normaalilla tavalla myös hiirellä ja käyttämällä kierrä-kuvaketta piirrosobjektin ominaisuudet -työkalupalkissa. Muuttamalla konna-kuvion viivan leveyttä, viivan väriä ja täyttöväriä muuttuvat myös LibreLogon KYNÄNLEVEYS, KYNÄNVÄRI ja TÄYTTÖVÄRI.

Ohjelman muokkaus

LibreLogon piirrokset ja ohjelma käyttävät samaa Writer-asiakirjaa. LibreLogon piirtoalue on Writer-asiakirjan ensimmäisellä sivulla. Logo-työkalupalkin "taikasauvakuvakkeella" voidaan lisätä sivunvaihto LibreLogo-ohjelmien edelle ja säätää fonttikoko sopivaksi kahden sivun asettelulle LibreLogo-ohjelmointia varten; vasen (ensimmäinen) sivu on piirtoalusta ja oikea (toinen) sivu on LibreLogo-ohjelmille.

LibreLogo-ohjelmointikieli

LibreLogo on helposti eri kielille mukautettava, Logo-tyylinen ohjelmointikieli, jonka LibreOfficen kieliyhteisöt ovat kääntäneet usealle eri kielelle. Se on taaksepäin yhteensopiva vanhempien Logo-toteutusten kanssa, eli vanhoista opetusmateriaaleista löytyvät Logo-ohjelmat toimivat siinä usein sellaisenaan.

TEE kolmio :koko
TOISTA 3 [
ETEEN :koko
VASEMMALLE 120
]
LOPPU

kolmio 10 kolmio 100 kolmio 200

LibreLogon erot Logo-ohjelmointikielestä

 • Listan jäsenet eli alkiot on erotettu pilkuin: PAIKKA [0, 0]
 • Ohjelmalohkot ja listat eroavat toisistaan
  • Ohjelmalohkot vaativat välilyönnin tai rivinvaihdon sulkeisiin: TOISTA 10 [ ETEEN 10 VASEMMALLE 36 ]
 • Listat vaativat välittömät sulkeet, näin: PAIKKA [0, 0], ei näin: PAIKKA [ 0, 0 ]


 • Yksiriviset funktion esittelyt eivät ole tuettuja (TEE ja LOPPU vaativat rivinvaihdon).

LibreLogon muita piirteitä

 • Kaksoispiste on valinnainen muuttujanimien edellä.

  TEE kolmio koko
  TOISTA 3 [ ETEEN koko VASEMMALLE 120 ]
  LOPPU

 • Merkkijonojen merkintätapana tuetaan sekä kieliopillista että Python-merkintää.

  TULOSTA "sana ; alkuperäinen Logo-merkintätapa
  TULOSTA ”Jotain tekstiä.” ; Writer-merkintätapa
  TULOSTA 'Jotain tekstiä.' ; Python-merkintätapa

 • Pythonin listojen ja merkkijonojen käsittely

  TULOSTA "text"2] ; tulostus: x
  TULOSTA "text"[1:3] ; tulostus: ex

 • Python-tyylinen JOKAISELLE-silmukka (FOR)
 • Python-tyylinen muuttujien esittely:

  x = 15
  TULOSTA x

 • Ylimääräisiä kyselytoimintoja ei ole:

  TULOSTA TÄYTTÖVÄRI
  p = PAIKKA
  TULOSTA p
  TOISTA 10 [ PAIKKA JOKIN PAIKKA p ]

 • Funktiokutsujen sulkeiden vaihtoehdot

  TEE tähti koko väri
  TÄYTTÖVÄRI väri
  TOISTA 5 [ VASEMMALLE 72 ETEEN koko OIKEALLE 144 ETEEN koko ]
  TÄYTÄ
  LOPPU

  tähti 100 'punainen'
  tähti (100, "vihreä")
  tähti(100, "sininen")

LibreLogo-komennot

Peruskielioppi

Kirjainkoon huomiointi

Komennot ja värivakiot ovat kirjainkokoa huomioimattomia:

TULOSTA "Heippa, maailma!"
tulosta "Heippa taas, maailma!"

Muuttujien nimet ovat kirjainkoon huomioivia:

a = 5
A = 7
TULOSTA a
TULOSTA A

Ohjelmarivit

LibreLogon ohjelmarivit ovat LibreOffice Writer -asiakirjan kappaleita. Yhdellä ohjelmarivillä voi olla lukuisia komentoja eli käskyjä:

TULOSTA "Heippa, maailma!" TULOSTA "LibreLogo"

Huomautukset

Kommentit alkavat riviltä puolipisteestä ja jatkuvat rivin (kappaleen) loppuun:

; joitain kommentteja
PRINT 5 * 5 ; joitain kommentteja

Ohjelmarivien jakaminen useisiin kappaleisiin

Ohjelmarivin jakaminen tai jatkaminen useammalle kappaleelle on mahdollista käyttämällä rivin lopussa aaltoviivaa eli tilde-merkkiä:

TULOSTA "Tässä on hyvin pitkä " + ~
"varoitusviesti"

Konnan liikkuminen

ETEEN (et)

ETEEN 10 ; eteenpäin 10pt (1pt = 1/72 tuumaa)
ETEEN 10pt ; katso ylempää
ETEEN 0,5tuuma ; eteenpäin 0,5 tuuma (1 tuuma = 2.54 cm)
ETEEN 1" ; katso ylempää
ET 1mm
ET 1cm

TAAKSE (tk)

TAAKSE 10 ; liikutaan taaksepäin 10pt

VASEMMALLE (vas)

VASEMMALLE 90 ; käännytään vastapäivään 90 astetta
VASEMMALLE 90° ; see above
 ;LT 3t ; see above (tuntiviisari)
 ;LT jokin ; käännytään satunnaiseen suuntaan

OIKEALLE (oik)

OIKEALLE 90 ; käännytään myötäpäivään 90 astetta

KYNÄYLÖS (ky)

KYNÄYLÖS ; konna liikkuu piirtämättä

KYNÄALAS (ka)

KYNÄALAS ; konna liikkuu piirtäen

PAIKKA

PAIKKA [0, 0] ; käännytään ja siirrytään vasempaan yläkulmaan
PAIKKA SIVUKOKO ; käännytään ja siirrytään oikeaan alakulmaan
PAIKKA [SIVUKOKO[0], 0] ; käännytään ja siirrytään oikeaan yläkulmaan
;PAIKKA ANY ; turn and move to a random position

SUUNTA

SUUNTA 0 ; käänny pohjoiseen
SUUNTA 12t ; katso ylempää
SUUNTA [0, 0] ; käänny vasempaa ylänurkkaa kohti
SUUNTA JOKIN ; käännytään satunnaisen asentoon

Muut konnakomennot

PIILOTAKONNA (pk)

PIILOTAKONNA ; kätketään konna (seuraavaan näytäkonna-komentoon saakka)

NÄYTÄKONNA (nk)

NÄYTÄKONNA ; konna näkyväksi

KOTIIN

KOTIIN ; palauttaa konnan alkuasetukset ja sijainnin

TYHJENNÄNÄYTTÖ (tn)

TYHJENNÄNÄYTTÖ ; poistetaan asiakirjan piirrosobjektit

TÄYTÄ ja SULJE

TÄYTÄ ; suljetaan ja täytetään käsiteltävä viivakuvio tai pisteet
SULJE ; suljetaan käsiteltävä viivakuvio tai yhdistetään käsiteltävät pisteet

Esimerkki: tasasivuisen kolmion täyttö:

ETEEN 50 VASEMMALLE 120 ETEEN 50 TÄYTÄ

Esimerkki: tasasivuisen kolmion piirtäminen:

ETEEN 50 VASEMMALLE 120 ETEEN 50 SULJE

Kynän asetukset

KYNÄNLEVEYS (kl)

KYNÄNLEVEYS 100 ; viivan paksuus on 100 pistettä
KYNÄNLEVEYS JOKIN ; sama kuin KYNÄNLEVEYS SATUNNAINEN 10

KYNÄNVÄRI (kv)

KYNÄNVÄRI 'punainen'; asetetaan kynän väri punaiseksi (värien nimistä, katso värivakiot)
KYNÄNVÄRI [255, 255, 0] ; väri keltaiseksi (RGB-luettelo)
KYNÄNVÄRI 0xffff00 ; väri keltaiseksi (heksakoodi)
KYNÄNVÄRI 0 ; väri mustaksi (0x000000)
KYNÄNVÄRI JOKIN ; satunnaiseksi väriksi
KYNÄNVÄRI [5] ; väri punaiseksi (väritunnuksesta, katso värivakiot)
KYNÄNVÄRI "näkymätön" ; kynän väri näkymättömäksi kuvioille ilman näkyvää ääriviivaa
KYNÄNVÄRI '~punainen' ; satunnaiseksi punaiseksi väriksi

KYNÄNLÄPINÄKYVYYS

KYNÄNLÄPINÄKYVYYS 80 ; asettaa kynän värin läpinäkyvyydeksi 80%

VIIVANPÄÄ

VIIVANPÄÄ "eimitään" ; ei kuviota viivan päässä (oletus)
VIIVANPÄÄ "pyöreä" ; pyöristetty viivan pää
VIIVANPÄÄ "neliö" ; kulmikas viivan pää

KYNÄNMUOTO

KYNÄNMUOTO "pyöreä" ; pyöristetty viivaliitos (oletus)
KYNÄNMUOTO "jiiri" ; terävä viivaliitos
KYNÄNMUOTO "viisto" ; viistottu viivaliitos
KYNÄNMUOTO "eimitään" ; ilman liitosmuotoilua

KYNÄNTYYLI

KYNÄNTYYLI "yhtenäinen"; katkeamaton viiva (oletus)
KYNÄNTYYLI "pisteistä" ; pisteviiva
KYNÄNTYYLI "katkonainen" ; katkoviiva

 ; mukautettu piste-viiva-kuvio määritetään seuraavien argumenttien listalla:
 ; – peräkkäisten pisteiden lukumäärä
 ; – pisteen pituus
 ; – peräkkäisten viivojen määrä
 ; – viivan pituus
 ; – pisteiden ja viivojen väli
 ; – tyyppi (valinnainen):
 ; 0 = pisteet ovat suorakulmioita (oletus)
 ; 2 = pisteet ovat neliöitä (pituus ja väli ovat suhteessa kynänleveyteen)

KYNÄNTYYLI [3, 1mm, 2, 4mm, 2mm, 2] ; ...––...––...––

Täyttöasetukset

TÄYTTÖVÄRI (tv)

TÄYTTÖVÄRI ”sininen” ; täytä sinisellä värillä, katso myös KYNÄNVÄRI
TÄYTTÖVÄRI ”näkymätön” YMPYRÄ 10 ; ympyrä ilman täyttöväriä
TÄYTTÖVÄRI [”sininen”, ”punainen”] ; liukuvärjäys punaisen ja sinisen välillä
TÄYTTÖVÄRI [[255, 255, 255], [255, 128, 0]] ; valkoisen ja oranssin välillä
TÄYTTÖVÄRI [”sininen”, ”punainen”, 1, 0, 0] ; asettaa aksiaalinen liukuvärin (kierto- ja reunusasetuksilla), mahdolliset arvot: 0-5 = lineaarinen, aksiaalinen, säteittäinen, elliptinen, neliö ja suorakulmio liukuvärjäyksen suuntana
TÄYTTÖVÄRI [”punainen”, ”sininen”, 0, 90, 20] ; lineaarinen 20% reunuksella, kierrettynä 90 astetta konnan kulkusuuntaan nähden
TÄYTTÖVÄRI [”punainen”, ”sininen”, 0, 90, 20, 0, 0, 200, 50] ; intensiteetti 200% - 50%
TÄYTTÖVÄRI [JOKIN, JOKIN, 2, 0, 0, 50, 50] ; säteittäinen liukuväri satunnaisilla väreillä ja 50-50% keskipisteen vaaka- ja pystysuuntaisella sijainnilla

TÄYTTÖLÄPINÄKYVYYS

TÄYTTÖLÄPINÄKYVYYS 80 ; asettaa täyttövärin läpinäkyvyydeksi 80%
TÄYTTÖLÄPINÄKYVYYS [80] ; asettaa lineaarisen läpinäkyvyysgradientin 80% - 0%
TÄYTTÖLÄPINÄKYVYYS [80, 20] ; asettaa lineaarisen läpinäkyvyysgradientin 80% - 20%
TÄYTTÖLÄPINÄKYVYYS [80, 20, 1, 90] ; asettaa aksiaalisen läpinäkyvyysgradientin kierrettynä 90 astetta konnan kulkusuuntaan nähden
TÄYTTÖLÄPINÄKYVYYS [80, 20, 2, 0, 20, 50, 50] ; asettaa säteittäisen läpinäkyvyysgradientin ulkopuolen 80%:n sisäpuolen 20%:n läpinäkyvyyteen 20% reunuksella ja 50-50% vaaka- ja pystysuuntaisella keskipisteen sijainnilla

TÄYTTÖTYYLI

TÄYTTÖTYYLI 0 ; täyttö ilman viivoitusta (oletus)
TÄYTTÖTYYLI 1 ; musta vaakaviivoitus
TÄYTTÖTYYLI 2 ; musta vinoviivoitus (45 astetta)
TÄYTTÖTYYLI 3 ; musta vinoviivoitus (-45 astetta)
TÄYTTÖTYYLI 4 ; musta pystyviivoitus
TÄYTTÖTYYLI 5 ; punainen ristikko (45 astetta)
TÄYTTÖTYYLI 6 ; punainen ristikko (0 astetta)
TÄYTTÖTYYLI 7 ; sininen ristikko (45 astetta)
TÄYTTÖTYYLI 8 ; sininen ristikko (0 astetta)
TÄYTTÖTYYLI 9 ; sininen kolmiverkko
TÄYTTÖTYYLI 10 ; musta vinoviivoitus (harva)

 ; mukautettu viivoitus, joka määritetään seuraavalla argumenttilistalla:
 ; – tyyli (1 = yksinkertainen, 2 = kaksois-, 3 = kolmoisviivoitus)
 ; – väri
 ; – väli
 ; – aste

TÄYTTÖTYYLI [2, "vihreä", 3pt, 15°] ; vihreä ristikko (15 astetta)

Piirrosobjektit

YMPYRÄ

YMPYRÄ 100 ; piirtää ympyräkuvion (halkaisija = 100pt)

ELLIPSI

ELLIPSI [50, 100] ; piirtää soikion 50 ja 100 pisteen akselein
ELLIPSI [50, 100, 2t, 12t] ; piirtää soikiosektorin (alkaen klo 2:sta klo 12:een)
ELLIPSI [50, 100, 2t, 12t, 2]  ; piirtää soikiosegmentin
ELLIPSI [50, 100, 2h, 12h, 3]  ; draw an elliptical arc

NELIÖ

NELIÖ 100 ; piirtää neliökuvion (koko = 100pt)

SUORAKULMIO

SUORAKULMIO [50, 100] ; piirtää suorakulmion (50×100pt)
SUORAKULMIO [50, 100, 10] ; piirtää kulmista pyöristetyn suorakulmion

PISTE

PISTE ; piirtää kynän koon ja värin mukaisen pisteen

SULJE yhdistää viimeisimmät pisteet, TÄYTÄ täyttää pisteiden määrittämän kuvion. Esimerkiksi ”litteän” tähden piirtäminen lähtien sen keskipisteestä on helppoa:

KYNÄYLÖS
TOISTA 5 [
ETEEN 80
PISTE
TAAKSE 80
OIKEALLE 36
ETEEN 50
PISTE
TAAKSE 50
OIKEALLE 120
] TÄYTÄ

SELITE

SELITE "teksti" ; tulostaa tekstn konnan kohdalle
SELITE 'teksti' ; katso ylempää
SELITE "teksti; katso ylempää (vain yksittäisille sanoille)

TEKSTI

YMPYRÄ 10 TEKSTI "tekstiä" ; tekstittää käsiteltävän piirrosobjektin

Fonttiasetukset

FONTINVÄRI

FONTINVÄRI "vihreä" ; asettaa kirjainten värin

FONTTIPERHE

FONTTIPERHE “Linux Libertine G” ; asettaa fontin (perheen)
FONTTIPERHE “Linux Libertine G:smcp=1” ; asettaa myös fontin ominaisuuden (kapiteeli)
FONTTIPERHE “Linux Libertine G:smcp=1&onum=1” ; kapiteeli + vanhat kuviot

FONTTIKOKO

FONTTIKOKO 12 ; kirjainkooksi 12pt

FONTINPAKSUUS

FONTINPAKSUUS "lihavoitu" ; asettaa lihavoinnin
FONTINPAKSUUS "tavallinen" ; asettaa paksuuden normaaliksi

FONTTITYYLI

FONTTITYYLI "kursivointi" ; asetetaan kursivointi
FONTTITYYLI "tavallinen" ; asetetaan normaali tekstityyli

KUVA

Kuvan käyttökohteet:

 • kuvioryhmittely;
 • uuden viivakuvion aloitus;
 • SVG-kuvien ja SVG/SMIL-animaatioiden tallennus;
 • pitäen asentojen yhtenäisyyden ja viivakuviot vasemmassa reunassa.

Kuvioryhmittely

; KUVA [ LibreLogo_komennot ]
KUVA [ ETEEN 100 YMPYRÄ 100 ] ; puumainen kuvioryhmä

Katso myös "Ryhmä" LibreOffice Writerin ohjeista.

TEE puu sijainti
PENUP PAIKKA sijainti SUUNTA 0 KYNÄALAS
KUVA [ ETEEN 100 YMPYRÄ 100 ] ; puumainen kuvioryhmä
LOPPU

KUVA [ puu [30, 50] puu [100, 50] ] ; kuvioryhmät kuvioryhmässä

Uuden viivakuvion aloittaminen

KUVA ; aloittaa uuden viivakuvion
ETEEN 10 KUVA ETEEN 10 ; kaksi erillistä viivakuviota

SVG-kuvien tallennus

KUVA "esimerkki.svg" [ YMPYRÄ 5 ] ; tallenna kuva SVG-muodossa käyttäjän kansioon
KUVA "Työpöytä/esimerkki.svg" [ ETEEN 100 YMPYRÄ 5 ] ; kuten yllä, mutta suhteellisella kansiopolulla
KUVA "/home/käyttäjätunnus/esimerkki.svg" [ YMPYRÄ 5 ] ; absoluuttinen polku Unixissa tai Linuxissa
KUVA "C:\esimerkki.svg" [ YMPYRÄ 5 ] ; absoluuttinen polku Windowsissa

SVG/SMIL-animaatioiden tallennus (piirtäminen NUKU-komennoilla)

KUVA "animaatio.svg" [ YMPYRÄ 5 NUKU 1000 YMPYRÄ 99 ] ; tallenna SVG/SMIL-animaatio (katso myös NUKU)
KUVA "anomaatio2.svg" [ YMPYRÄ 5 NUKU 1000 YMPYRÄ 99 NUKU 2000 ] ; kuten edellä, mutta NUKU viimeisenä komentona johtaa toistoon: kahden sekunnin jälkeen SVG-animaatio käynnistyy uudelleen SMIL-yhteensopivissa selaimissa

Yhtenäisyys vasemmassa reunassa

Käytä kuvaa pitääksesi sijaintien yhtenäisyyden ja viivakuviot Writerin vasemmassa reunassa:

KUVA [ YMPYRÄ 20 PAIKKA [-100, 100] YMPYRÄ 20 ]

Silmukat

TOISTA

; TOISTA luku [ komennot ]

TOISTA 10 [ ETEEN 10 VASEMMALLE 45 YMPYRÄ 10 ] ; toistetaan 10 kertaa

; luku on valinnainen

TOISTA [ PAIKKA JOKIN ] ; päättymätön silmukka

TOISTOKERRAT

Silmukkamuuttuja (myös JOKAISELLE- ja KUNHAN-silmukoissa).

TOISTA 100 [ ETEEN TOISTOKERRAT VASEMMALLE 90 ]

jokaiselle

Silmukka listan alkioille:

JOKAISELLE i [1, 5, 7, 9, 11]:SSA [
ETEEN i
VASEMMALLE 90
]

Silmukka merkkijoukon merkeille:

JOKAISELLE i "teksti":SSÄ [
SELITE i
ETEEN 10
]

KUNHAN

KUNHAN TOSI [ PAIKKA JOKIN ] ; loputon silmukka
KUNHAN TOISTOKERRAT <= 10 [ ETEEN 50 VASEMMALLE 36 ] ; sama kuin TOISTA 10 [ ... ]

KESKEYTÄ

Pysäytä silmukassa.

TOISTA [ ; loputon silmukka
PAIKKA JOKIN
JOS TOISTOKERRAT = 100 [ KESKEYTÄ ]  ; vastaava kuin TOISTA 100 [ ... ]
]

JATKA

Hyppää seuraavaan silmukan kierrokseen.

TOISTA 100 [
PAIKKA JOKIN
JOS TOISTOKERRAT % 2 = 0 [ JATKA ]
YMPYRÄ 10 ; piirretään ympyrä joka toiseen paikkaan
]

Ehdot

JOS

; JOS ehto [ tosi-lohko ]
 ; JOS ehto [ tosi-lohko ] [ epätosi-lohko ]

JOS a < 10 [ TULOSTA 'pieni' ]
JOS a < 10 [ TULOSTA 'pieni' ] [ TULOSTA 'suuri' ]

JA, TAI, EI

Loogiset operaattorit.

JOS a < 10 JA EI a = 5 [ TULOSTA "0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 tai 9" ]
JOS a < 10 JA a != 5 [ TULOSTA "0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 tai 9" ] ; kuten edellä

Aliohjelmat

TO, LOPPU

Uusi sana (tai aliohjelma).

TEE kolmio
TOISTA [ ETEEN 100 OIKEALLE 120 ] TÄYTTÖ
LOPPU

TOISTA 10 [ kolmio KYNÄYLÖS PAIKKA JOKIN KYNÄALAS ]

KIRJOITA

Funktion paluuarvo.

TEE randomletter
KIRJOITA SATUNNAINEN "qwertzuiopasdfghjklyxcvbnm"
LOPPU

TULOSTA randomletter + randomletter + randomletter ; tuloste: 3-kirjaiminen satunnainen merkkijono

PYSÄYTÄ

Aliohjelmasta palaaminen.

TEE esimerkki luku
JOS luku < 0 [ PYSÄYTÄ ]
TULOSTA NELIÖJUURI luku ; tuloste: neliöjuuri
]

esimerkki 100
esimerkki -1 ; ei tulosta tai virhettä
esimerkki 25

Oletusmuuttujat

JOKIN

Oletussatunnaisarvo väreille jne.

KYNÄNVÄRI JOKIN ; satunnainen kynän väri

TOSI

Looginen arvo.

KUNHAN TOSI [ PAIKKA JOKIN ] ; loputon silmukka
TULOSTA TOSI ; tuloste: tosi

EPÄTOSI

Looginen arvo.

KUNHAN EI EPÄTOSI [ PAIKKA JOKIN ] ; loputon silmukka
TULOSTA EPÄTOSI ; tuloste: epätosi

SIVUKOKO

TULOSTA SIVUKOKO ; tuloste: lista sivun mitoista pisteinä, esim. [595 ,30, 841,89]

PII/π

TULOSTA PII ; tuloste: 3,14159265359

Syöttö ja tulostus

TULOSTA

TULOSTA 'text'; tuloste: 'text' valintaikkunassa
TULOSTA 5 + 10 ; tuloste: 15

SYÖTÄ

TULOSTA SYÖTÄ 'Syötä arvo?' ; kysytään ja tulostetaan merkkijono kyselyruudun avulla
TULOSTA DESIMAALIL (SYÖTÄ "Ensimmäinen luku?") + DESIMAALIL (SYÖTÄ "Toinen luku?") ; yksinkertainen laskin

NUKU

NUKU 1000 ; odotetaan 1000 ms (1 s)

YHTEINEN

Aseta yhteiset muuttujat käytettäviksi aliohjelmissa.

YHTEINEN about
about = “LibreLogo”

TEE example
TULOSTA about
YHTEINEN about ; kun haluamme lisätä uuden arvon
about = “new value for the global variable”
LOPPU

example
TULOSTA about

Funktiot

SATUNNAINEN

TULOSTA SATUNNAINEN 100 ; satunnainen desimaaliluku (0 <= x < 100)
TULOSTA SATUNNAINEN 'text' ; satunnainen kirjain text-sanasta
TULOSTA SATUNNAINEN [1, 2] ; satunnainen listan alkio (1 tai 2)

KOKONAISL

TULOSTA KOKONAISL 3,8 ; tuloste: 3 (kokonaisosa 3,8:sta)
TULOSTA KOKONAISL SATUNNAINEN 100 ; satunnainen kokonaisluku (0 <= x < 100)
TULOSTA KOKONAISL "7" ; muunnetaan merkkijonoparametri kokonaisluvuksi

DESIMAALIL

; muunna merkkijonoparametrin desimaaliluvuksi
TULOSTA 2 * DESIMAALIL “5,5” ; tuloste: 11,0

MJONO

; muunna lukuparametrin merkkijonoksi
TULOSTA “Result: ” + MJONO 5 ; tuloste: Result: 5
TULOSTA 10 * MJONO 5 ; tuloste: 5555555555

NELIÖJUURI

TULOSTA NELIÖJUURI 100 ; tuloste: 10, neliöjuuri 100:sta

SINI

TULOSTA SINI 90 * PII/180 ; tuloste: 1,0 (sini 90° radiaaneina)

KOSINI

TULOSTA KOSINI 0 * PII/180 ; tuloste: 1,0 (kosini 0° radiaaneina)

LOG10

TULOSTA LOG10 100 ; tulostaa 2,0 (kymmenkantainen logaritmi luvusta 100)

PYÖRISTÄ

TULOSTA PYÖRISTÄ 3,8 ; tuloste: 4 (3,8 pyöristettynä)
TULOSTAT PYÖRISTÄ SATUNNAINEN 100 ; satunnainen kokonaisluku (0 <= x <= 100)

ITSEISARVO

TULOSTA ITSEISARVO -10 ; tuloste: 10, itseisarvo luvusta -10

LUKUMÄÄRÄ

TULOSTA LUKUMÄÄRÄ “text” ; tuloste: 4, sanan “text” kirjainmäärä
TULOSTA LUKUMÄÄRÄ [1, 2, 3] ; tuloste: 3, listan koko

JOUKKO

; Muunna listan Python-joukoksi
TULOSTA JOUKKO [4, 5, 6, 6] ; tuloste: {4, 5, 6}
TULOSTA JOUKKO [4, 5, 6, 6] | SET [4, 1, 9] ; tuloste: {1, 4, 5, 6, 9}, yhdiste
TULOSTA JOUKKO [4, 5, 6, 6] & JOUKKO [4, 1, 9] ; tuloste: {4}, leikkaus
TULOSTA SET ([4, 5, 6, 6]) - JOUKKO [4, 1, 9] ; tuloste: {5, 6}, joukkoerotus
TULOSTA JOUKKO [4, 5, 6, 6] ^ JOUKKO [4, 1, 9] ; tuloste: {1, 5, 6, 9}, symmetrinen erotus

ALUE

; Python-tyylinen listaus
TULOSTA ALUE 10 ; tuloste: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
TULOSTA ALUE 3 10 ; tuloste: [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
TULOSTA ALUE 3 10 3 ; tuloste: [3, 6, 9]

JOKAISELLE i ALUE:SSA 10 50 10 [ ; silmukassa [10, 20, 30, 40]
ETEEN i
VASEMMALLE 90
]

LISTA

; poista listan toistuvat alkiot käyttäen joukkoa ja listan muunnosta
TULOSTA LISTA (JOUKKO [1, 3, 5, 5, 2, 1]) ; tuloste: [1, 3, 5, 2]

PARI

Muunnos Python-pariksi (ei-muokattava lista)

TULOSTA PARI [4, 5]

LAJITELTU

Komento palauttaa lajitellun listan.

TULOSTA LAJITELTU [5, 1, 3, 4] ; tulostetaan [1, 3, 4, 5]

KORVAA

Korvaa merkkisarjoja käyttäen säännöllisiä lausekkeita (regex).

TULOSTA KORVAA ('t', 'T', "text") ; tuloste: TexT, t korvattu T:llä
TULOSTA KORVAA ("(.)", “\\1\\1", "text") ; tuloste: tteexxtt, jokainen kirjan kahdennettu

ETSI

Etsitään merkkisarjoja käyttäen säännöllisiä lausekkeita.

JOS ETSI (“\w”, word) [ TULOSTA “Kirjain sanassa.” ]

ETSIKAIKKI

Haetaan syötemerkkijonon kaikki merkkisarjat, jotka vastaavat annettua säännöllistä lauseketta (regex).

TULOSTA ETSIKAIKKI("\w+", "Koirat, kissat.") ; tulosteena ['Koirat', 'kissat'], sanojen luettelo.

MIN

TULOSTA PIENIN [1, 2, 3] ; tulosteena 1, listan pienin alkio

MAKS

TULOSTA SUURIN [1, 2, 3] ; tulosteena 3, listan suurin alkio

Värivakiot

KYNÄNVÄRI "HOPEA" ; asetus nimellä
KYNÄNVÄRI [1] ; asetus tunnisteella
KYNÄNVÄRI "~HOPEA" ; satunnainen hopeaväri

Tunniste Nimi
0 MUSTA
1 HOPEA
2 HARMAA
3 VALKOINEN
4 PUNARUSKEA
5 PUNAINEN
6 PURPPURA
7 FUKSIA
8 VIHREÄ
9 LIMETTI
10 OLIIVI
11 KELTAINEN
12 LAIVASTO
13 SININEN
14 SINIVIHREÄ
15 SYAANI
16 PINKKI
17 TOMAATTI
18 ORANSSI
19 KULTA
20 VIOLETTI
21 TAIVAANSININEN
22 SUKLAA
23 RUSKEA
24 NÄKYMÄTÖN