Indsættelse, redigering og sammenkædning af tekstrammer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

En tekstramme er en beholder for tekst og grafik, som du kan placere hvor som helst på en side. Du kan også bruge en ramme til at tilføje et spaltelayout til tekst.

For at indsætte en tekstramme

 1. Vælg den tekst, som du vil inkludere i rammen.
 2. Vælg Indsæt - Ramme og klik OK.

For at redigere tekstrammer

 • For at redigere indholdet af en tekstramme, klik i rammen, og lav de ændringer du ønsker.
 • For at redigere en ramme, skal du vælge rammen, højreklikke, og så vælge en formateringsindstilling. Du kan også højreklikke på den valgte ramme, og vælge Ramme.
 • For at ændre størrelsen af en tekstramme skal du klikke på kanten af rammen og trække i en af kanterne eller et af hjørnerne på rammen. Hold Skift nede mens du trækker for at bibeholde rammens proportioner.

For at skjule tekst ved udskrivning

Hvilken som helst tekstramme kan sættes til en tilstand, som tillader visning af teksten på skærmen, men skjuler teksten ved udskrivning.

 1. Marker tekstrammen (du ser de otte håndtag).
 2. Choose Format - Frame and Object - Properties - Options.
 3. I området Egenskaber, fjern markering af afkrydsningsfeltet Udskriv og klik på OK.

For at sammenkæde tekstrammer

Du kan sammenkæde tekstrammer i Writer, så deres indhold automatisk forløber fra den ene ramme til den anden.

 1. Klik på kanten af en ramme, som du vil kæde. Markeringshåndtag fremkommer på kanterne af rammen.
 2. På værktøjslinjen Ramme skal du klikke på ikonet Sammenkæd rammer
  Ikon
  .
 3. Klik på rammen som du vil sammenkæde til.

Du kan kun sammenkæde rammer hvis:

 • Målrammen er tom.
 • Målrammen ikke er kædet til en anden ramme.
 • Kilde- og målrammerne er i samme sektion. For eksempel kan du ikke sammenkæde en sidehovedramme med en sidefodsramme.
 • Kilderammen har ikke en næste kæde.
 • Mål- eller kilderamme er ikke indeholdt i hinanden.

Når du vælger en sammenkædet ramme, bliver en linje, som forbinder de forbundne rammer, vist.

Note.png Faciliteten Automatisk størrelse er kun tilgængelig for den sidste ramme i en række af kædede rammer.

Related Topics

Fremhævelse af tekst

Brug af en ramme til at centrere tekst på en side

Indsættelse af et helt tekstdokument

Using Toolbars