Vkládání, úpravy a propojování textových rámců

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Textový rámec je obal pro text a obrázky, který je možné umístit kamkoliv na stránku. Rámce je možné použít také pro rozvržení stránky na sloupce.

Vložení textového rámce

 1. Vyberte text, který si přejete zahrnout do rámce.
 2. Zvolte Vložit - Rámec a klepněte na tlačítko OK.

Úpravy textového rámce

 • Pro úpravy obsahu rámce klepněte do rámce a proveďte změny, které požadujete.
 • Chcete-li rámec upravit, vyberte jej, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte možnosti formátování. Můžete také na vybraný rámec klepnout pravým tlačítkem a zvolit Formát.
 • Pro změnu velikosti rámce klepněte na okraj rámce a přetáhněte jeden z okrajů nebo rohů rámce. Podržením klávesy Shift při přetahování zajistíte, že se zachovají poměry stran rámce.

Vyloučení textu z tisku

Každý textový rámec v aplikaci Writer může být nastaven do režimu, kdy je možné prohlížet text na obrazovce, ale při tisku nebude vytištěn.

 1. Vyberte textový rámec (uvidíte osm úchytů).
 2. Choose Format - Frame and Object - Properties - Options.
 3. V oblasti Vlastnosti zrušte zaškrtnutí pole Tisk a klepněte na tlačítko OK.

Propojení rámců

Textové rámce v aplikaci Writer můžete propojit, takže obsah bude automaticky přetékat z jednoho rámce do druhého.

 1. Klepněte na okraj rámce, který si přejete propojit. Na okrajích rámce se objeví úchyty pro výběr.
 2. Na liště Rámec klepněte na ikonu Propojit rámce icon
  Ikona
  .
 3. Klepněte na rámec, s kterým chcete propojit první rámec.

Propojit rámce je možné, jen když:

 • Cílový rámec je prázdný.
 • Cílový rámec není propojen s jiným rámcem.
 • Zdrojový a cílový rámec jsou ve stejné sekci. Není možné například propojit rámec v záhlaví s rámcem v zápatí.
 • Zdrojový rámec nemá další propojení.
 • Cílový nebo zdrojový rámec nejsou obsaženy jeden v druhém.

Pokud vyberete propojený rámec, objeví se čára, která oba propojené rámce spojuje.

Note.png Vlastnost Automatická výška lze v případě řetězce spojených rámců nastavit pouze pro poslední rámec.

Related Topics

Zvýraznění textu

Zarovnání textu na střed stránky pomocí rámce

Vložení celého textového dokumentu

Using Toolbars