Inmatningsfält

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Infogar ett fältkommando som du kan öppna och redigera genom att klicka på det i dokumentet. Du kan använda inmatningsfält för text eller tilldela en variabel ett nytt värde.

Du kan ändra innehållet i ett inmatningsfält i ett dokument genom att klicka i fältet och redigera texten i den nedre rutan i dialogrutan.

Redigera

I den övre rutan visas det namn du angav i rutan Hänvisning i inmatningsfältet under fliken Funktioner i dialogrutan Fältkommandon. I den nedre rutan visas fältets innehåll.

Nästa

Hoppar till nästa inmatningsfält i dokumentet. Den här knappen är bara tillgänglig när du placerar markören direkt framför ett inmatningsfält och sedan trycker på Skift+Ctrl+F9.