Pole wprowadzania

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Wstawia pole tekstowe, które można otworzyć i edytować, klikając je w dokumencie. Pola wprowadzania mogą służyć do wpisywania tekstu lub przyporządkowania nowej wartości do zmiennej.

Aby zmienić zawartość pola wprowadzania w dokumencie, należy kliknąć to pole, a następnie edytować tekst w dolnym polu okna dialogowego.

Edycja

W górnym polu znajduje się nazwa, która została wprowadzona w polu Odwołanie pola wprowadzania na zakładce Funkcje okna dialogowego Pola. W dolnym polu jest wyświetlona zawartość pola.

Następny

Przechodzi do następnego pola wprowadzania w dokumencie. Ten przycisk jest dostępny tylko po ustawieniu kursora bezpośrednio przed polem wprowadzania i naciśnięciu kombinacji klawiszy Shift + Ctrl + F9.