Skrivefelt

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Setter inn et tekstfelt som du kan åpne og redigere ved å trykke det i dokumentet. Du kan bruke skrivefelter til tekst eller til å tilordne en ny verdi til en variabel.

Du kan endre innholdet i et skrivefelt i et dokument ved å trykke feltet. Nå kan du redigere teksten i det nederste feltet i dialogvinduet.

Rediger

Det øverste feltet viser skrivefeltets navn, slik du skrev det inn under Referanse på fanen Funksjoner i dialogvinduet Felter. Det nederste feltet viser innholdet.

Neste

Går til det neste skrivefeltet i dokumentet. Denne knappen kan bare brukes når skrivemerket er plassert rett foran et skrivefelt og du trykker Shift + Ctrl + F9.