Πεδίο εισαγωγής

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Εισάγει ένα πεδίο κειμένου που μπορείτε να το ανοίξετε και να το επεξεργαστείτε πατώντας το στο έγγραφο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πεδία εισαγωγής για κείμενο ή να ορίσετε μια νέα τιμή σε μια μεταβλητή.

Για να αλλάξετε το περιεχόμενο ενός πεδίου εισαγωγής σε ένα έγγραφο, πατήστε στο πεδίο και κατόπιν επεξεργάζεστε το κείμενο στο κάτω πλαίσιο του διαλόγου.

Επεξεργασία

Το πάνω πλαίσιο εμφανίζει το όνομα που εισάγατε στο πλαίσιο Αναφορά του πεδίου εισαγωγής στην καρτέλα Λειτουργίες του διαλόγου Πεδία. Το κάτω πλαίσιο εμφανίζει τα περιεχόμενα του πεδίου.

Επόμενο

Μεταβαίνει στο επόμενο πεδίο εισαγωγής στο έγγραφο. Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο όταν η θέση του δρομέα είναι ακριβώς πριν από ένα πεδίο εισαγωγής και πατήσετε Shift+Ctrl+F9.