Indtastningsfelt

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Indsætter et tekstfelt, som du kan åbne og redigere ved at klikke det i dokumentet. Du kan bruge indtastningsfelter til tekst, eller til at tildele en ny værdi til en variabel.

For at ændre indholdet af et indtastningsfelt i et dokument, klik på feltet, og rediger derefter teksten i den nederste boks af dialogen.

Rediger

Den øverste felt viser navnet, som du indtastede i feltet Henvisning i indtastningsfeltet på fanebladet Funktioner i dialogen Felter. Det nederste felt viser feltets indhold.

Næste

Hopper til det næste indtastningsfelt i dokumentet. Denne knap er kun tilgængelig, når du placerer markøren umiddelbart før et indtastningsfelt, og så trykker Skift+Ctrl+F9.