Vstupní pole

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Vloží textové pole, které můžete otevřít a upravit klepnutím myší v dokumentu. Vstupní pole můžete použít pro text, nebo v něm můžete přiřadit novou hodnotu proměnné.

Pro změnu obsahu vstupního pole v dokumentu klepněte na toto pole a potom upravte text v dolním poli zobrazeném v dialogovém okně.

Upravit

Horní pole zobrazuje jméno, které bylo zadáno v políčku Odkaz na kartě Funkce v dialogu Pole.Dolní políčko zobrazuje obsah právě editovaného pole.

Další

Přejde na další vstupní pole dokumentu. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud umístíte kurzor přímo před vstupní pole a potom stisknete Shift+Ctrl+F9.