Входно поле

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Вмъква текстово поле, което можете да отворите и редактирате чрез щракване върху него. Можете да използвате входните полета за текст или за присвояване нова стойност на променлива.

За да промените съдържанието на входно поле в документа, щракнете върху него и редактирайте текста в долната област на диалоговия прозорец.

Редактиране

Горната област показва името, което сте въвели в полето Препратка за „Входно поле“ в раздела Функции на диалоговия прозорец Полета. Долната област показва съдържанието на полето.

Напред

Прехвърля към следващото входно поле в документа. Този бутон е наличен само когато курсора е поставен точно пред входното поле и натиснете Shift+Ctrl+F9.