Paragrafları Girintilemek

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Note.png To change the measurement units, choose Tools - Options' - LibreOffice Writer - General', and then select a new measurement unit in the Settings area.

Mevcut paragrafın, seçili bütün paragrafların veya bir Paragraf Biçeminin girintilerini değiştirebilirsiniz.

Tip.png Ayrıca, cetveli kullanarak da girintileri ayarlayabilirsiniz. Cetveli görüntülemek için, Görüntüle - Cetvel'i seçin.
  • Mevcut paragrafın veya seçilen tüm paragrafların girintilerini değiştirmek için Biçim - Paragraf - Girintiler ve Aralıklar'ı seçin. Ayrıca cetvel kullanarak da girintileri ayarlayabilirsiniz.
  • Aynı Paragraf Biçemine sahip tüm paragrafların girintilerini değiştirmek için bir paragrafa sağ tıklayın ve Paragraf Biçemini Düzenle - Girintiler ve Aralıklar'ı seçin.

Girintiler sayfanın sol ve sağ kenarlarına bağlı olarak hesaplanır. Bir paragrafı sayfa kenarına doğru uzatmak istiyorsanız, negatif bir sayı girin.

Girintiler, yazma yönüne göre farklılık gösterir. Örneğin, soldan sağa dillerdeki Metinden önce girinti değerine bakın. Paragrafın sol kenarı sol sayfa kenarına göre girintilenir. Sağdan sola dillerde, sağ paragraf kenarı sağ sayfa kenarına göre girintilenir.

Asılı bir girinti için, Metinden önce için bir pozitif değer ve ilk satır için bir negatif değer seçin.

İlgili Konular

Biçim - Paragraf - Girinti ve Aralıklar

Cetvelleri Kullanma

Şablonlar ve Biçemler