Avstavning

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Infogar bindestreck i ord som är för långa för att få plats i slutet av en rad. LibreOffice söker igenom dokumentet och ger förslag på avstavningar som du kan godta eller avvisa. Om text är markerad så arbetar dialogrutan Avstavning bara med den markerade texten. Om ingen text är markerad så arbetar dialogrutan Avstavning med hela dokumentet.

Välj Verktyg - Språk - Avstavning

Avstavning

Om du automatiskt vill avstava det stycke där markören står, eller ett eller flera markerade stycken, så väljer du Format – Stycke och klickar på fliken Textflöde. Du kan också använda automatisk avstavning i en styckeformatmall. I text där automatisk avstavning är aktiverad hittar inte dialogrutan Avstavning några ord att avstava.

När LibreOffice hittar ett ord som behöver avstavas kan du göra något av följande:

  • Du kan acceptera avstavningen av det aktuella ordet genom att klicka på Avstava.
  • Om du vill ändra avstavningen av det aktuella ordet klickar du på höger- eller vänsterpilen under ordet och sedan på Avstava. Höger- och vänsterknapparna är aktiverade för ord som kan avstavas på flera sätt.
  • Du kan avvisa avstavningen av det aktuella ordet genom att klicka på Hoppa över. Ordet blir då inte avstavat.
  • Om du automatiskt vill avstava den återstående delen av markeringen eller dokumentet klickar du på Avstava allt och svarar "Ja" på frågan som följer.
  • Om du vill avsluta avstavningen klickar du på Stäng. När avstavning är utförd går den inte att upphäva. Du kan använda Redigera – Ångra för att ångra all avstavning som har gjorts medan dialogrutan Avstavning var öppen.
Tip.png Om du vill att vissa stycken inte ska avstavas automatiskt markerar du styckena och väljer Format – Stycke. Klicka sedan på fliken Textflöde och avmarkera kryssrutan Automatisk i området Avstavning.
Note.png Om du vill inaktivera dialogrutan Avstavning och alltid avstava automatiskt väljer du Verktyg – Alternativ – Språkinställningar – Lingvistik och markerar kryssrutan Automatisk avstavning.

Du kan manuellt infoga ett bindestreck direkt i dokumentet genom att klicka i ordet där bindestrecket ska läggas till och trycka på Ctrl+minustecken (-).

Du kan infoga ett hårt (skyddat) bindestreck direkt i dokumentet genom att klicka i ordet där bindestrecket ska läggas till och trycka på Skift++Ctrl+minustecken (-).

Du kan dölja användardefinierade bindestreck genom att välja Verktyg – Alternativ – LibreOffice Writer – Formateringshjälp och avmarkera kryssrutan Användardefinierade bindestreck.

Ord

Ord

Visar avstavningsförslag för markerat ord.

Höger/vänsterpil

Anger bindestreckets placering. Alternativet är bara tillgängligt om det finns mer än ett avstavningsförslag.

Nästa

Ignorerar avstavningsförslagen och hittar nästa ord som kan avstavas.

Avstava

Infogar bindestrecket på den markerade positionen.

Ta bort

Tar bort aktuell avstavningspunkt från det visade ordet.

Närliggande ämnen

Avstavning