Dölja text

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Du kan använda fält och områden om du vill dölja eller visa text i dokumentet om inte vissa villkor uppfylls.

Innan du kan dölja text måste du skapa en variabel som du använder i villkoret för att dölja texten.

Så här skapar du en variabel

 1. Klicka i dokumentet och välj Infoga - Fältkommando - Andra.
 2. Klicka på fliken Variabler och klicka på "Sätt variabel" i listan Fälttyp.
 3. Klicka på "Standard" i listan Format.
 4. Skriv variabelns namn i rutan Namn, t.ex. Dölj.
 5. Ange ett värde för variabeln i rutan Värde, t.ex. 1.
 6. Om du vill dölja variabeln i dokumentet markerar du Osynligt.
 7. Klicka på Infoga och sedan på Stäng.

Så här döljer du text

 1. Klicka i dokumentet där du vill lägga till texten.
 2. Välj Infoga - Fältkommando - Andra och klicka sedan på fliken Funktioner.
 3. Klicka på "Dold text" i listan Typ.
 4. Ange en instruktion i rutan Med villkor. Om vi antar att du använder den variabel som du tidigare definierade, anger du Hide==1.
 5. Skriv texten som du vill dölja i rutan Dold text.
 6. Klicka på Infoga och sedan på Stäng.

Så här döljer du ett stycke

 1. Klicka i stycket som du vill lägga till texten i.
 2. Välj Infoga - Fältkommando - Andra och klicka sedan på fliken Funktioner.
 3. Klicka på "Dolt stycke" i listan Fälttyp.
 4. Ange en instruktion i rutan Med villkor. Om vi antar att du använder den variabel som du tidigare definierade, anger du Hide==1.
 5. Klicka på Infoga och sedan på Stäng.
Note.png Du måste aktivera den här funktionen genom att ta bort bocken från menyn Visa - Dolda stycken. När bocken sitter där kan du inte dölja några stycken.

Så här döljer du ett avsnitt

 1. Markera texten som du vill dölja i dokumentet.
 2. Välj Infoga - Område.
 3. Markera Dölj under Dölj och skriv sedan ett uttryck i rutan Med villkor. Om vi antar att du använder den variabel som du tidigare definierade, anger du Hide==1.
 4. Klicka på Infoga.

Related Topics

Villkorlig text

Söka användardata i villkor

Visa dold text

Skapa text som inte skrivs ut

Infoga - Fältkommando - Andra

Infoga - Område

Lista över operatorer