Ukrywanie tekstu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Do ukrywania bądź wyświetlania tekstu gdy spełnione są określone warunki można wykorzystać pola i sekcje.

Przed ukryciem tekstu należy utworzyć zmienną, która zostanie wykorzystana jako warunek ukrycia tekstu.

Tworzenie zmiennej

 1. Kliknij w obszarze dokumentu i wybierz Wstaw - Pole - Więcej pól.
 2. Kliknij zakładkę Zmienne a następnie kliknij "Ustaw zmienną" na liście Typ.
 3. Kliknij "Standard" na liście Format.
 4. W polu Nazwa wprowadź nazwę zmiennej, na przykład Ukryj.
 5. Wpisz wartość zmiennej w polu Wartość , na przykład 1.
 6. Aby ukryć zmienną w dokumencie wybierz Niewidoczny.
 7. Kliknij polecenia Wstaw i Zamknij.

Ukrywanie tekstu

 1. Kliknij dokument w miejscu, w którym chcesz dodać tekst.
 2. Wybierz Wstaw - Pole - Więcej pól i kliknij kartę Funkcje.
 3. Kliknij "Ukryty tekst" na liście Typ.
 4. W polu Warunek wpisz wyrażenie. Aby na przykład użyć wcześniej zdefiniowanej zmiennej, wpisz Ukryj==1.
 5. Tekst, który chcesz ukryć wpisz w pole Wstaw tekst.
 6. Kliknij polecenia Wstaw i Zamknij.

Ukrywanie akapitu

 1. Kliknij w obszarze akapitu, do którego chcesz dodać tekst.
 2. Wybierz Wstaw - Pole - Więcej pól i kliknij kartę Funkcje.
 3. Kliknij "Ukryty akapit" na liście Typ.
 4. W polu Warunek wpisz wyrażenie. Aby na przykład użyć wcześniej zdefiniowanej zmiennej, wpisz Ukryj==1.
 5. Kliknij polecenia Wstaw i Zamknij.
Note.png Funkcję tę należy włączyć, usuwając zaznaczenie pola wyboru w menu Widok - Ukryte akapity. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że nie można ukryć żadnego akapitu.

Ukrywanie sekcji

 1. Zaznacz tekst, który chcesz ukryć.
 2. Wybierz Wstaw - Sekcja.
 3. W obszarze Ukryj wybierz pozycję Ukryj, a następnie do pola Warunek wpisz wyrażenie. Aby na przykład użyć wcześniej zdefiniowanej zmiennej, wpisz Ukryj==1.
 4. Kliknij polecenie Wstaw.

Related Topics

Tekst warunkowy

Pobieranie danych użytkownika w polach lub warunkach

Wyświetlanie tekstu ukrytego

Tworzenie tekstu niedrukowalnego

Wstaw - Pole - Więcej pól

Wstaw - Sekcja

Lista operatorów