Skjule tekst

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Du kan bruke felt og bolker til å skjule eller vise tekst i et dokumentet, hvis et vilkår er møtt.

Før du kan skjule tekst må du lage en variabel som kan brukes som vilkår for å skjule teksten.

For å lage en variabel

 1. Trykk i dokumentet og velg Sett inn → Felt → Andre.
 2. Velg fanen Variabler, og deretter Velg variabel i Typelista.
 3. Velg «Standard» i Formatlista.
 4. Skriv et navn for variabelen i feltet Navn, for eksempel, Skjul.
 5. Skriv inn en verdi for variabelen i feltet Verdi , for eksempel, 1.
 6. For å skjule variabelen i dokumentet, velg Usynlig.
 7. Trykk på Sett inn og Lukk.

For å skjule tekst

 1. Trykk på stedet i dokumentet der du vil legge til teksten.
 2. Velg Sett inn → Felt → Andre, og trykk på fanen Funksjoner.
 3. Trykk på «Skjult tekst» i Typelista.
 4. Skriv inn et vilkår i Vilkårsboksen. Du kan for eksempel bruke variablen Skjul==1 du lagde tidligere.
 5. Skriv inn teksten du vil skjule i feltet Skjult tekst.
 6. Trykk på Sett inn og Lukk.

For skjule et avsnitt

 1. Klikk i avsnittet der du vil legge til tekst.
 2. Velg Sett inn → Felt → Andre, og trykk på fanen Funksjoner.
 3. Trykk på «Skjult avsnitt» i Typelista.
 4. Skriv inn et vilkår i Vilkårsboksen. Du kan for eksempel bruke variablen Skjul==1 du lagde tidligere.
 5. Trykk på Sett inn og Lukk.
Note.png Du må slå på denne funksjonen ved å fjerne avkryssinga i menyen Vis → Skjulte avsnitt. Ingen avsnitt blir skjult når dette er avkryssa.

For å skjule en bolk

 1. Velg teksten som du vil skjule i dokumentet.
 2. Velg Sett inn → Bolk.
 3. Velg Skjul i området Skjul, og skriv inn et uttrykk i boksen Vilkår. For eksempel kan du bruke variabelen du lagde tidligere og skrive Skjul==1.
 4. Trykk på Sett inn.

Related Topics

Vilkårstekst

Spørre etter brukerdata i felt eller vilkår

Vise skjult tekst

Sette inn skjult tekst

Sett inn → Felt → Andre

Sett inn → Bolk

Liste over operatorer