Скриване на текст

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Можете да ползвате полета и раздели за скриване или показване на текст в документ в зависимост от изпълнението на определено условие.

Преди да скриете текст, трябва да създадете променлива, която ще се ползва в условието за скриването му.

За да създадете променлива

 1. Щракнете в документа и изберете Вмъкване - Поле - Още полета.
 2. Отворете раздела Променливи и изберете "Задаване на променлива" в списъка Тип.
 3. Изберете "General" в списъка Формат.
 4. Въведете име за променливата в полето Име, например Напомняне.
 5. Въведете стойност за променливата в полето Стойност, например 1.
 6. За да скриете променливата в документа, отметнете полето Невидимо.
 7. Натиснете бутона Вмъкване, после натиснете Затваряне.

За да скриете текст

 1. Щракнете на мястото в документа, където желаете да добавите текста.
 2. Изберете Вмъкване - Поле - Още полета и отворете раздела Функции.
 3. Изберете "Скрит текст" в списъка Тип.
 4. Въведете условие в полето Условие. Например, ако използваме дефинираната по-рано променлива, въведете Скриване==1.
 5. Въведете текста, който желаете да скриете, в полето Скрит текст.
 6. Натиснете бутона Вмъкване, после натиснете Затваряне.

За да скриете абзац

 1. Щракнете на мястото, където желаете да добавите текста.
 2. Изберете Вмъкване - Поле - Още полета и отворете раздела Функции.
 3. Изберете "Скрит абзац" в списъка Тип.
 4. Въведете условие в полето Условие. Например, ако използваме дефинираната по-рано променлива, въведете Скриване==1.
 5. Натиснете бутона Вмъкване, после натиснете Затваряне.
Note.png Трябва да включите тази функция, като махнете отметката от Изглед - Скрити абзаци в менюто. Когато има отметка, не можете да скривате абзаци.

За да скриете раздел

 1. Изберете в документа текста, който желаете да скриете.
 2. Изберете Вмъкване - Раздел.
 3. В областта Скриване отметнете полето Скриване, след което въведете израз в полето Условие. Например, ако използваме дефинираната по-рано променлива, въведете Скриване==1.
 4. Изберете Вмъкване.

Related Topics

Условен текст

Ползване на данни за потребителя в полета или условия

Показване на скрит текст

Създаване на непечатаем текст

Вмъкване - Поле - Още полета

Вмъкване - Раздел

Списък на операциите