Γραμμή τύπου

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Η γραμμή Τύπος επιτρέπει τη δημιουργία και εισαγωγή υπολογισμών σε ένα έγγραφο κειμένου. Για την ενεργοποίηση της γραμμής Τύπος, πιέστε το πλήκτρο F2.

Αναφορά κελιού

Εμφανίζει τη θέση του δρομέα κελιού σε έναν πίνακα.

Τύπος

Ανοίγει ένα υπομενού, από το οποίο μπορείτε να εισάγετε έναν τύπο στο κελί ενός πίνακα. Τοποθετήστε το δρομέα σε ένα κελί του πίνακα ή σε μια θέση του εγγράφου, όπου θέλετε να εμφανιστεί το αποτέλεσμα. Πατήστε στο εικονίδιο Τύπος και επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο από το υπομενού.

Εικονίδιο
Τύπος

Άκυρο

Καθαρίζει τα περιεχόμενα της γραμμής εισαγωγής και τερματίζει τη γραμμή του τύπου.

Εικονίδιο
Άκυρο

Εφαρμογή

Μεταφέρει τα περιεχόμενα της γραμμής εισαγωγής στο έγγραφό σας και τερματίζει τη γραμμή τύπου. Τα περιεχόμενα της γραμμής εισαγωγής εισάγονται στη θέση του δρομέα στο έγγραφο.

Εικονίδιο
Εφαρμογή

Περιοχή τύπου

Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε έναν τύπο πληκτρολογώντας τον απευθείας στη γραμμή εισαγωγής ή πατώντας στο εικονίδιο Τύπος για να εμφανίσετε τους τύπους στο υπομενού.

Περιοχή τύπου με τύπο
Περιοχή τύπου