Oprettelse af en sidetypografi baseret på den aktuelle side

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Du kan designe et sidelayout og derefter oprette en sidetypografi baseret på det.

For eksempel kan du oprette en sidetypografi, som viser et bestemt sidehoved, og en anden sidetypografi, som viser et andet sidehoved.

  1. Åbn et nyt tekstdokument, vælg Formater - Typografier og formatering, og klik så på ikonet Sidetypografier.
  2. Klik på ikonet Ny typografi fra markeringen og marker Ny typografi fra markeringen fra undermenuen.
  3. Skriv et navn på siden i feltet Typografinavn og klik så på OK.
  4. Dobbeltklik navnet på listen for at anvende typografien til den aktuelle side.
  5. Choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the new page style from the list.
  6. Skriv den tekst, som du ønsker i sidehovedet. Placer markøren i hovedtekstområdet udenfor sidehovedet.
  7. Vælg Indsæt - Manuelt skift.
  8. I området Type skal du vælge Sideskift og så vælge "Standard" fra feltet Type.
  9. Gentag trin 2-6 for at oprette en anden brugerdefineret sidetypografi med et andet sidehoved.

Relaterede emner

Om sidehoveder og -fødder

Angivelse af forskellige sidehoveder og -fødder

Indsættelse af et kapitelnavn og -værdi i et sidehoved eller en sidefod

Formatering af sidehoveder eller sidefødder

Skabeloner og typografier