Смяна на подразбирания шаблон

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Подразбираният шаблон съдържа форматирането, което по подразбиране се прилага за нови текстови документи. Ако желаете, можете да създадете нов шаблон и да го ползвате като подразбиран.

За да създадете подразбиран шаблон

  1. Създайте документ и добавете желаното съдържание и форматиране.
  2. Изберете Файл - Шаблони - Записване като шаблон.
  3. В полето Нов шаблон въведете име за новия шаблон.
  4. В диалога, който ще се появи, щракнете двукратно върху папката „Моите шаблони“, после щракнете върху Записване. Ще бъдете запитани за име – въведете го и щракнете върху OK.
  5. Изберете Файл - Нов - Шаблони.
  6. Щракнете двукратно върху папката „Моите шаблони“.
  7. Щракнете върху създадения от вас шаблон и после върху Задаване по подразбиране.
  8. Затворете диалоговия прозорец.

Теми, свързани с показаната

Създаване на шаблон за документи

Шаблони и стилове

Промяна на подразбираните шаблони