Thay Đổi Nền Trang

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice sử dụng kiểu dáng trang để đặt nền của trang trong tài liệu. Chẳng hạn, để đặt hình mờ làm nền trang của một hay nhiều trang trong tài liệu, bạn cần phải tạo một kiểu dáng trang có nền hình mờ, sau đó áp dụng kiểu dáng trang này vào các trang trong tài liệu.

Để thay đổi nền trang

 1. Chọn lệnh Định dạng > Kiểu dáng và Định dạng.
 2. Nhấn vào thẻ Kiểu dáng trang.
 3. Trong danh sách các kiểu dáng trang, nhấn-phải vào mục thích hợp, sau đó chọn lệnh Mới.
 4. Trên trang thẻ Tổ chức, gõ tên cho kiểu dáng trang vào hộp Tên.
 5. Trong hộp Kiểu dáng kế, chọn kiểu dáng trang bạn muốn áp dụng cho trang kế tiếp.
 • Áp dụng kiểu dáng trang cho những trang thích hợp.
 • To apply the new page style to all subsequent pages, select the name of the new page style.
 1. Nhấn vào thẻ Nền.
 2. Trong hộp liệt kê ở trên, chọn nếu bạn muốn thấy màu đặc hay đồ họa trên nền. Sau đó, bật các tùy chọn thích hợp khác trên trang thẻ.
 3. Nhấn vào nút OK.

Để Thay đổi Nền Trang của Mọi Trang trong Tài liệu

Trước tiên, hãy kiểm tra xem bạn đã tạo một kiểu dáng trang chứa nền trang. Xem phần Để thay đổi nền trang để tìm chi tiết.

 1. Chọn lệnh Định dạng > Kiểu dáng và Định dạng.
 2. Nhấn vào thẻ Kiểu dáng trang.
 3. Nhấn đôi vào kiểu dáng trang chứa nền trang bạn muốn áp dụng.

Để Đặt Nền Trang Khác Nhau Trong Cùng Tài Liệu

Trước tiên, hãy kiểm tra xem bạn đã tạo một kiểu dáng trang chứa nền trang. Xem phần Để thay đổi nền trang để tìm chi tiết.

 1. Nhấn vào đằng trước ký tự đầu tiên của đoạn văn nằm trên nền trang bạn muốn thay đổi.
 2. Chọn lệnh Chèn > Chỗ ngắt tự làm.
 3. Chọn lệnh Ngắt trang.
 4. Trong hộp Kiểu dáng , chọn một kiểu dáng trang sẽ dùng nền trang này.
 • To change the background of the current page only, select a page style where the Next Style option is set to "Default".
 • To change the background of the current and subsequent pages, select a page style where the Next Style option is set to the name of the page style.
  Muốn thay đổi nền trang ở vị trí sau trong tài liệu thì lặp lại bước 1-3.
 1. Nhấn vào nút OK.

Chủ đề Liên quan

Thông tin về Đầu trang và Chân trang

Tạo kiểu dáng trang dựa trên trang hiện thời

Chèn Tên và Số thứ tự Chương vào Đầu/Chân Trang

Định Dạng Đầu/Chân Trang