Zmiana tła strony

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice korzysta ze stylów do określenia tła stron dokumentu. Aby na przykład zmienić tło jednej lub kilku strony dokumentu na znak wodny, należy utworzyć styl strony korzystający z tła w postaci znaku wodnego, a następnie zastosować ten styl do stron.

Aby zmienić tło strony

 1. Wybierz Widok - Style i formatowanie.
 2. Kliknij ikonę Style strony.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy element na liście stylów, a następnie wybierz pozycję Nowy.
 4. W zakładce Organizator, w polu Nazwa wprowadź nazwę stylu strony.
 5. W polu Następny styl wybierz styl, który ma być zastosowany do następnej strony.
 • Zastosuj tylko dla nowej strony stylu na pojedynczej stronie, wybierz "Domyślny".
 • Aby zastosować nowy styl strony do wszystkich stron, wybierz nazwę nowego stylu strony.
 1. Kliknij zakładkę Tło.
 2. Z górnej listy wybierz pełny kolor lub grafikę. Następnie wybierz pozostałe opcje zakładki.
 3. Kliknij OK.

Aby zmienić tło wszystkich stron dokumentu

W pierwszej kolejności sprawdź, czy utworzony styl korzysta z tła strony. Szczegóły można znaleźć w części Aby zmienić tło strony.

 1. Wybierz Widok - Style i formatowanie.
 2. Kliknij ikonę Style strony.
 3. Kliknij dwukrotnie styl strony korzystający z tła strony, który ma być zastosowany.

Aby zastosować różne tła strony w tym samym dokumencie

W pierwszej kolejności sprawdź, czy utworzony styl korzysta z tła strony. Szczegóły można znaleźć w części Aby zmienić tło strony.

 1. Kliknij miejsce przed pierwszym znakiem akapitu, dla którego należy zmienić tło strony.
 2. Wybierz Wstaw - Ręczny podział.
 3. Wybierz Podział strony.
 4. W polu Styl wybierz styl, w którym wykorzystywane jest tło strony.
 • Aby zmienić tło bieżącej strony, wybierz styl strony gdzie następna opcja Style ustawiona jest na "Domyślny".
 • Aby zmienić tło aktualnej i kolejnych stron, wybierz styl strony, gdzie następna opcja Style ustawiona jest na nazwę stylu strony.

  Aby później zmienić tło strony w dokumencie, powtórz kroki od 1 do 3.
 1. Kliknij OK.

Tematy pokrewne

Główki i stopki

Tworzenie stylu strony w oparciu o bieżącą stronę

Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

Formatowanie główek i stopek