Αλλαγή παρασκηνίων σελίδας

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Το LibreOffice χρησιμοποιεί τεχνοτροπίες σελίδας για να καθορίσει το παρασκήνιο των σελίδων σε ένα έγγραφο. Για παράδειγμα, για να μεταβάλετε το παρασκήνιο της σελίδας σε μία ή περισσότερες σελίδες ενός εγγράφου σε υδατογράφημα, πρέπει να δημιουργήσετε μια τεχνοτροπία σελίδας που χρησιμοποιεί το παρασκήνιο με υδατογράφημα και ύστερα να εφαρμόσετε αυτήν την τεχνοτροπία στις σελίδες.

Για να μεταβάλετε το παρασκήνιο σελίδας

 1. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες και μορφοποίηση.
 2. Πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες σελίδων.
 3. Στον κατάλογο των τεχνοτροπιών σελίδας, δεξιοπατήστε σε ένα αντικείμενο, και ύστερα επιλέξτε Δημιουργία.
 4. Στην καρτέλα Διαχείριση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την τεχνοτροπία σελίδας στο πεδίο Όνομα.
 5. Στο πεδίο Επόμενη τεχνοτροπία, επιλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας που επιθυμείτε να εφαρμόσετε στην επόμενη σελίδα.
 • Για να εφαρμόσετε τη νέα τεχνοτροπία σελίδας μόνο σε μια σελίδα, επιλέξτε "Προεπιλογή".
 • Για να εφαρμόσετε τη νέα τεχνοτροπία σελίδας σε όλες τις επόμενες σελίδες, επιλέξτε το όνομα της νέας τεχνοτροπίας σελίδας.
 1. Πατήστε στην καρτέλα Παρασκήνιο.
 2. Στη λίστα στην κορυφή, επιλέξτε αν επιθυμείτε ένα χρώμα ή ένα γραφικό αντικείμενο. Ύστερα κάντε τις επιλογές σας από τη σελίδα της καρτέλας.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να μεταβάλετε το παρασκήνιο σελίδας για όλες τις σελίδες ενός εγγράφου

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει μια τεχνοτροπία σελίδας που χρησιμοποιεί παρασκήνιο. Δείτε την ενότητα Για να αλλάξετε το παρασκήνιο σελίδας για λεπτομέρειες.

 1. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες και μορφοποίηση.
 2. Πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες σελίδων.
 3. Διπλοπατήστε στην τεχνοτροπία παραγράφου που χρησιμοποιεί το παρασκήνιο σελίδας που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά παρασκήνια σελίδας στο ίδιο έγγραφο

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει μια τεχνοτροπία σελίδας που χρησιμοποιεί παρασκήνιο. Δείτε την ενότητα Για να αλλάξετε το παρασκήνιο σελίδας για λεπτομέρειες.

 1. Πατήστε μπροστά από τον πρώτο χαρακτήρα της παραγράφου όπου επιθυμείτε να μεταβάλετε το παρασκήνιο της σελίδας.
 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Χειροκίνητη αλλαγή.
 3. Επιλέξτε Αλλαγή σελίδας.
 4. Στο πεδίο Τεχνοτροπία, επιλέξτε μια τεχνοτροπία σελίδας που χρησιμοποιεί το παρασκήνιο σελίδας.
 • Για να αλλάξετε το παρασκήνιο μόνο της τρέχουσας σελίδας, επιλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας όπου η επιλογή επόμενη τεχνοτροπία ορίζεται σε "Προεπιλογή".
 • Για να αλλάξετε το παρασκήνιο της τρέχουσας και των επόμενων σελίδων, επιλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας όπου η επιλογή νέα τεχνοτροπία ορίζεται στο όνομα της τεχνοτροπίας σελίδας.

  Αν επιθυμείτε να μεταβάλετε το παρασκήνιο σελίδας του εγγράφου αργότερα, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σχετικά θέματα

Περί κεφαλίδων και υποσέλιδων

Δημιουργία τεχνοτροπίας σελίδας με βάση την τρέχουσα σελίδα

Εισαγωγή ονόματος κεφαλαίου και αρίθμησης σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο

Μορφοποίηση κεφαλίδων ή υποσέλιδων