Ændring af sidebaggrunde

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice bruger sidetypografier til at angive baggrunden for siderne i et dokument. For eksempel: For at ændre sidebaggrunden for en eller flere sider i et dokument til et vandmærke, skal du oprette en sidetypografi, som bruger dette vandmærke som baggrund, og derefter anvende sidetypografien på siderne.

For at ændre sidebaggrunden

 1. Vælg Vis - Typografier og formatering.
 2. Klik på ikonet Sidetypografier.
 3. I listen af sidetypografier, højreklik et element, og vælg så Nyt.
 4. På fanebladet Administration skal du skrive et navn for sidetypografien i feltet Navn.
 5. I feltet Næste typografi skal du vælge den sidetypografi, som du vil anvende på den næste side.
 • For kun at tilknytte den nye sidetypografi til en enkelt side, skal du vælge "Standard".
 • For at tilknytte den nye sidetypografi til alle fortløbende sider, skal du vælge navnet på den nye sidetypografi.
 1. Klik på fanebladet Baggrund.
 2. I rullelisten øverst skal du vælge, om du ønsker en massiv farve eller grafik. Vælg derefter indstillinger på fanebladet.
 3. Klik på OK.

For at ændre sidebaggrunden på alle siderne i et dokument

Før du begynder, skal du sikre dig, at du har oprettet en sidetypografi, som bruger en sidebaggrund. Se Ændring af sidebaggrund for detaljer.

 1. Vælg Vis- Typografier og formatering.
 2. Klik på ikonet Sidetypografier.
 3. Dobbeltklik på den sidetypografi som bruger den sidebaggrund, du vil anvende.

For at bruge forskellige sidebaggrunde i det samme dokument

Før du begynder, skal du sikre dig, at du har oprettet en sidetypografi, som bruger en sidebaggrund. Se Ændring af sidebaggrund for detaljer.

 1. Klik foran det første tegn i det afsnit hvor du vil skifte sidebaggrunden.
 2. Vælg Indsæt - Manuelt skift.
 3. Vælg Sideskift.
 4. I feltet Typografi skal du vælge en sidetypografi, som bruger sidebaggrunden.
 • For at skifte baggrunden for den aktuelle side alene, skal du vælge en sidetypografi hvor "Næste typografi" er sat til "Standard".
 • For at ændre baggrunden for den aktuelle side samt fortløbende sider, skal du vælge en sidetypografi hvor "Næste typografi" er sat til navnet på typografien selv.

  Hvis du vil ændre sidebaggrunden senere i dokumentet, gentag trin 1 til 3.
 1. Klik på OK.

Relaterede emner

Om sidehoveder og -fødder

Oprettelse af en sidetypografi baseret på den aktuelle side

Indsættelse af et kapitelnavn og -værdi i et sidehoved eller en sidefod

Formatering af sidehoveder eller sidefødder