Změna pozadí stránky

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice používá pro určení pozadí dokumentu styly stránky. Například pro změnu pozadí jedné nebo více stránek na vodoznak je nutné vytvořit styl stránky, který má na pozadí stránky vodoznak, a potom tento styl na stránky použít.

Pro změnu pozadí stránky

 1. Zvolte Zobrazit - Styly a formátování.
 2. Klepněte na ikonu Styly stránky.
 3. V seznamu stylů stránky klepněte pravým tlačítkem na položku a vyberte Nový.
 4. Na kartě Organizátor napište do pole Název název stylu stránky.
 5. V poli Další styl vyberte styl stránky, který chcete použít na další stránku.
 • Chcete-li použít nový styl stránky pouze na jedinou stránku, vyberte "Výchozí".
 • Chcete-li použít nový styl stránky na všechny následující stránky, vyberte název nového stylu stránky.
 1. Klepněte na kartu Pozadí.
 2. V seznamu u horního okraje okna vyberte, zda chcete na pozadí použít barvu, nebo obrázek. Potom vyberte možnosti níže na kartě.
 3. Klepněte na OK.

Pro změnu pozadí všech stránek v dokumentu

Než začnete, ujistěte se, že máte vytvořený styl stránky, který používá pozadí stránky. Pokud se chcete dozvědět více, zhlédněte odkaz Pro změnu pozadí stránky.

 1. Zvolte Zobrazit - Styly a formátování.
 2. Klepněte na ikonu Styly stránky.
 3. Poklepejte na styl stránky používající pozadí, který chcete použít.

Pro použití různých pozadí stránek ve stejném dokumentu

Než začnete, ujistěte se, že máte vytvořený styl stránky, který používá pozadí stránky. Pokud se chcete dozvědět více, zhlédněte odkaz Pro změnu pozadí stránky.

 1. Klepněte před první znak odstavce, kterému chcete změnit pozadí stránky.
 2. Zvolte Vložit - Ruční zalomení.
 3. Vyberte Zalomení stránky.
 4. V seznamu Styl vyberte styl stránky, který používá pozadí stránky.
 • Chcete-li změnit pouze pozadí aktuální stránky, vyberte styl stránky, ve kterém je další styl nastaven na "Výchozí".
 • Chcete-li změnit pozadí aktuální a následujících stránek, vyberte styl stránky, ve kterém je jako další styl uveden název tohoto vybíraného stylu stránky.

  Pokud chcete změnit styl stránky dalších stránek dokumentu, opakujte kroky 1 až 3.
 1. Klepněte na OK.

Související témata

O záhlaví a zápatí

Vytvoření stylu stránky založeného na aktuální stránce

Vložení názvu a čísla kapitoly do záhlaví nebo zápatí

Formátování záhlaví a zápatí