Dodawanie lub usuwanie wiersza lub kolumny tabeli przy pomocy klawiatury

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Za pomocą klawiatury można dodawać lub kasować wiersze i kolumny, a także też łączyć i dzielić komórki tabeli.

  • Aby umieścić w tabeli nowy wiersz, ustaw kursor w komórce tabeli, po czym naciśnij kombinację klawiszy Alt + Insert, a następnie naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół. Możesz także ustawić kursor w ostatniej komórce tabeli i nacisnąć klawisz Tab.
  • Aby umieścić w tabeli nową kolumnę, ustaw kursor w komórce tabeli, po czym naciśnij kombinację klawiszy Alt + Insert, a następnie naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo.
  • Aby rozdzielić komórkę tabeli, zamiast dodawać kolumnę, naciśnij klawisze Alt + Insert, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl i naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo.
  • Aby usunąć z tabeli wiersz, ustaw kursor w komórce tabeli, naciśnij kombinację klawiszy Alt + Delete, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół lub w górę.
  • Aby usunąć z tabeli kolumnę, ustaw kursor w komórce tabeli, naciśnij kombinację klawiszy Alt + Delete, a następnie naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo.
  • Aby złączyć tabelę do sąsiadującej komórki, umieść kursor w komórce, naciśnij kombinację klawiszy Alt + Delete, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl, po czym naciśnij strzałkę w lewo lub w prawo.

Tematy pokrewne

Modyfikacja wierszy i kolumn za pomocą klawiatury

Zmiana rozmiaru wierszy i kolumn w tabeli.

Łączenie i rozdzielanie komórek