Dodawanie numeracji wierszy

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice może automatycznie liczyć i numerować wiersze w całym dokumencie lub w zaznaczonych akapitach dokumentu. Numery wierszy są umieszczane także na wydrukach dokumentu, ale nie są dołączane do dokumentów zapisywanych w formacie HTML. Program pozwala na określenie odstępu numeracji, początkowego numeru wiersza, można także zdecydować, czy będą zliczane wiersze puste i wiersze ramek. Pomiędzy numerami wierszy można umieścić separatory.

Note.png Numerowanie wierszy nie jest dostępne w formacie HTML.

Dodawanie numeracji wierszy w całym dokumencie

 1. Wybierz Narzędzia - Numeracja wierszy.
 2. Zaznacz Pokaż numerację a następnie wybierz odpowiednie dla Ciebie opcje.
 3. Kliknij OK.

Dodawanie numeracji wierszy w określonym akapicie

 1. Wybierz Narzędzia - Numeracja wierszy.
 2. Zaznacz Pokaż numerację.
 3. Naciśnij klawisze F11, aby otworzyć okno Style i formatowanie, i kliknij ikonę Style akapitu.
 4. Prawym klawiszem myszki kliknij styl akapitu "Domyślnie" i wybierz Modyfikuj.

  Wszystkie style akapitu są oparte na stylu domyślnym.
 1. Click the Outline & Numbering tab.
 2. W obszarze Numeracja wierszy wyłącz opcję Numeruj wiersze tego akapitu.
 3. Kliknij OK.
 4. Zaznacz akapit(y), w którym chcesz włączyć numerację wierszy.
 5. Choose Format - Paragraph, and then click the Outline & Numbering tab.
 6. Zaznacz Numeruj wiersze tego akapitu.
 7. Kliknij OK.

Możesz również utworzyć styl akapitu, w którym włączona jest numeracja wierszy, a następnie zastosować ten styl do akapitów, w których chcesz numerować wiersze.

Określanie liczby, od której ma rozpocząć się numeracja

 1. Kliknij w obszarze akapitu.
 2. Choose Format - Paragraph, and then click the Outline & Numbering tab.
 3. Zaznacz opcję Numeruj wiesze tego akapitu.
 4. Zaznacz opcję Zacznij ponownie od tego akapitu.
 5. Wpisz liczbę początkową w pole Rozpocznij od.
 6. Kliknij OK.

Tematy pokrewne

Narzędzia - Numeracja wierszy

Numerowanie i style numerowania

Format - Akapit - Numeracja

Strona Wiki na temat numeracji akapitów według stylu