Προσθήκη αριθμών γραμμής

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Το LibreOffice μπορεί να εισάγει αρίθμηση γραμμών σε ολόκληρο το έγγραφο ή σε επιλεγμένες παραγράφους στο έγγραφό σας. Η αρίθμηση γραμμών συμπεριλαμβάνεται εκτυπώνεται όταν εκτυπώνεται το έγγραφό σας. Μπορείτε να καθορίσετε τα διαστήματα αρίθμησης των γραμμών, τον αρχικό αριθμό της γραμμής και αν θα υπολογιστούν οι κενές γραμμές ή οι γραμμές σε πλαίσια. Μπορείτε να εισάγετε ένα διαχωριστικό μεταξύ των αριθμών γραμμής.

Note.png Οι αριθμοί γραμμών δεν είναι διαθέσιμοι σε μορφή HTML.

Για να εισάγετε αριθμούς γραμμών σε ολόκληρο έγγραφο

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση γραμμών.
 2. Επιλέξτε Εμφάνιση αρίθμησης και ύστερα κάντε τις επιλογές που επιθυμείτε.
 3. Πατήστε Εντάξει.

Για να εισάγετε αριθμούς γραμμών σε συγκεκριμένες παραγράφους

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση γραμμών.
 2. Επιλέξτε Εμφάνιση αρίθμησης.
 3. Πατήστε F11 για να ανοίξετε το παράθυρο Τεχνοτροπίες και μορφοποίηση και έπειτα πατήστε το εικονίδιο Τεχνοτροπίες παραγράφων.
 4. Δεξιοπατήστε στην "προεπιλεγμένη" τεχνοτροπία παραγράφου και επιλέξτε Τροποποίηση.

  Όλες οι τεχνοτροπίες παραγράφου έχουν ως βάση την "προεπιλεγμένη" τεχνοτροπία.
 1. Click the Outline & Numbering tab.
 2. Στην περιοχή Αρίθμηση γραμμών, αποεπιλέξτε το πεδίο ελέγχου Να συμπεριλαμβάνεται η παράγραφος αυτή στην αρίθμηση γραμμών.
 3. Πατήστε Εντάξει.
 4. Επιλέξτε τις παραγράφους όπου θέλετε να προσθέσετε αριθμούς γραμμής.
 5. Choose Format - Paragraph, and then click the Outline & Numbering tab.
 6. Επιλέξτε Να συμπεριλαμβάνεται αυτή η παράγραφος στην αρίθμηση γραμμών.
 7. Πατήστε Εντάξει.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια τεχνοτροπία παραγράφου που περιλαμβάνει αρίθμηση γραμμών και να την εφαρμόσετε στις παραγράφους στις οποίες θέλετε να προσθέσετε αριθμούς γραμμών.

Για να ορίσετε τον αρχικό αριθμό γραμμής

 1. Πατήστε σε μια παράγραφο.
 2. Choose Format - Paragraph, and then click the Outline & Numbering tab.
 3. Επιλέξτε το πεδίο ελέγχου Να συμπεριλαμβάνεται αυτή η παράγραφος στην αρίθμηση γραμμών.
 4. Επιλέξτε το πεδίο ελέγχου Επανεκκίνηση από αυτήν την παράγραφο.
 5. Εισάγετε έναν αριθμό γραμμής στο πεδίο Έναρξη από.
 6. Πατήστε Εντάξει.

Σχετικά θέματα

Εργαλεία - Αρίθμηση γραμμών

Αρίθμηση και τεχνοτροπίες αρίθμησης

Μορφή - Παράγραφος - Αρίθμηση

Σελίδα Wiki σχετικά με την αρίθμηση παραγράφων ανά τεχνοτροπία