Přidání číslování řádků

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice může automaticky přidávat čísla řádků buď v celém dokumentu nebo ve vybraných odstavcích. Čísla řádků jsou zahrnuta do tisku. Můžete upřesnit interval číslování řádků, počáteční číslo řádku a také jestli se mají počítat prázdné řádky a řádky v rámcích. Mezi čísla řádků je možné také přidat oddělovač.

Note.png Čísla řádků nejsou k dispozici ve formátu HTML.

Přidání čísel řádek k celému dokumentu

 1. Zvolte Nástroje - Číslování řádků.
 2. Zvolte Zobrazit číslování a potom vyberte volby, které chcete.
 3. Klepněte na OK.

Přidání čísel řádek k vybraným odstavcům

 1. Zvolte Nástroje - Číslování řádků.
 2. Zvolte Zobrazit číslování.
 3. Stisknutím F11 otevřete okno Styly a formátování a poté klepněte na ikonu Styly odstavce.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na styl odstavce "Výchozí" a zvolte Upravit.

  Na stylu "Výchozí" jsou založeny všechny styly odstavce.
 1. Click the Outline & Numbering tab.
 2. V oblasti Číslování řádků zrušte zaškrtnutí pole Zahrnout tento odstavec do číslování řádků.
 3. Klepněte na OK.
 4. Vyberte odstavec (odstavce), u kterých chcete přidat čísla řádků.
 5. Choose Format - Paragraph, and then click the Outline & Numbering tab.
 6. Zvolte Zahrnout tento odstavec do číslování řádků.
 7. Klepněte na OK.

Je možné také vytvořit styl odstavce, který bude mít nastaveno číslování řádků, a použít ho na odstavce, kde si přejete mít řádky číslované.

Určení počátku číslování řádků

 1. Klepněte do odstavce.
 2. Choose Format - Paragraph, and then click the Outline & Numbering tab.
 3. Zaškrtněte pole Zahrnout tento odstavec do číslování řádků.
 4. Zaškrtněte pole Restartovat na začátku tohoto odstavce.
 5. V poli Začít číslem zadejte číslo řádku.
 6. Klepněte na OK.

Související témata

Nástroje - Číslování řádků

Číslování a styly číslování

Formát - Odstavec - Číslování

Wiki stránka o číslování odstavců pomocí stylů