Dodawanie pól wprowadzania

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Pole wprowadzania jest zmienną, którą można kliknąć w dokumencie w celu wyświetlenia okna dialogowego pozwalającego na edycję zmiennej.

  1. Wybierz Wstaw - Pole - Więcej pól i kliknij kartę Funkcje.
  2. Na liście Typ kliknij opcję “Pole wprowadzania”.
  3. Kliknij polecenie Wstaw i wprowadź tekst dla zmiennej.
  4. Kliknij OK.
Tip.png Aby szybko otworzyć wszystkie pola wprowadzania w dokumencie w celu ich edycji, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + Shift + F9.

Tematy pokrewne

Pola