Velkommen til hjelp for LibreOffice Math

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Arbeide med LibreOffice Math

Hjelp til bruk av LibreOffice Math

Funksjoner i LibreOffice Math

Referansetabeller for formler

Elementer

LibreOffice Math-eksempler

Menyer, verktøylinjer og taster i LibreOffice Math

Menyer

Verktøylinjer

Hurtigtaster i formler

Du finner et sett med ekstra ikoner og makroer for LibreOffice Math på nettadressen www.dmaths.org.

Hjelp om Hjelp

The Help references the default settings of the program on a system that is set to defaults. Descriptions of colors, mouse actions, or other configurable items can be different for your program and system.

Hjelpevinduet i LibreOffice

Tips and Extended Tips

Stikkord – Søk etter stikkord i hjelpen

Søk – Søk i hele teksten

Håndtere bokmerker

Innhold – Hovedemnene i hjelpen

Få hjelp