Menyer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Menylisten innehåller alla kommandon som du behöver när du arbetar med LibreOffice Math. Via den når du en lista över tillgängliga operatorer och kommandon för redigering, visning, placering, formatering, utskrift etc. av formeldokument och objekt som de innehåller. De flesta menypunkterna är bara tillgängliga när du skapar eller redigerar en formel.

Note.png Kommandona för att till exempel redigera, se, placera, formatera och skriva ut ett dokument eller dokumentets innehåll, går bara att använda om dokumentet är öppet och aktivt. Aktivt innebär här att dokumentet måste vara i förgrunden på bildskärmen. Om du vill använda kommandon till ett objekt i dokumentet måste objektet vara markerat.
Warning.png Menyerna är sammanhangsberoende. Detta innebär att vilka menyposter som visas beror på vad du arbetar med. Om markören står i text visas de menykommandon som behövs för att redigera text. Om du har markerat grafik i ett dokument visas de menyposter som används för att redigera grafik.

Arkiv

I den här menyn hittar du allmänna kommandon för hantering av formeldokument som t.ex. Öppna, Spara och Skriv ut.

Redigera

Här finns kommandon för redigering av formler. Den innehåller dels allmänna kommandon, t.ex. för kopiering av innehåll, dels kommandon som är specifika för LibreOffice Math som t.ex. sökning efter platshållare eller stöd vid felsökning.

Visa

Ställer in visningsskalan och anger vilka element som ska vara synliga. Det flesta kommandon som du anger i kommandofönstret kan du även komma åt genom att klicka på musen, om du har öppnat fönstret Formelelement via Visa - Formelelement.

Format

Här hittar du kommandon som används till att formatera formler.

Verktyg

Här kan du öppna och redigera en symbolkatalog eller importera en extern formel som fil. Du kan även anpassa programmets gränssnitt efter dina behov. Dessutom kan du ändra standardinställningarna för programmet här.

Fönster

I fönstermenyn kan du öppna fönster. Där finns även en lista över öppna dokument.

Hjälp

På Hjälp-menyn kan du öppna och använda hjälpsystemet i LibreOffice.