Valikot

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Valikosta löytyvät kaikki LibreOffice Mathin komennot. Siellä on luettelo kaikista operaattoreista ja kaava-asiakirjojen sekä niihin sisältyvien objektien muokkaamis-, esittämis-, järjestely-, muotoilu- ja tulostustoiminnoista. Useimmat valikkotoiminnot ovat aktiivisia vain, kun kaavaa luodaan tai muokataan.

Note.png Ikkuna, jossa asiakirja on, pitää olla valittuna, jotta valikkokomentoja voidaan käyttää. Samalla tavalla, objekti pitää olla valittuna asiakirjassa, että siihen liittyviä valikkokomentoja voi käyttää.
Warning.png Valikot ovat aiheen mukaisia. Tämä tarkoittaa, että ne valikon osat ovat käytettävissä, joilla on merkitystä työstettävän tehtävän kannalta. Kun kohdistin on tekstissä, silloin kaikki ne valikon osat ovat esillä, joita tarvitaan tekstin muokkaamisessa. Jos asiakirjassa on valittu kuva, silloin näkyvillä on valikon osat, joita käytetään kuvan muokkaamiseen.

Tiedosto

Valikossa suoritetaan kaavadokumenteille yleisluontoisia toimia, kuten dokumentin avaaminen, sulkeminen ja tulostaminen.

Muokkaa

Valikossa muokataan kaavoja. Perustoimintojen (esimerkiksi kopiointi) lisäksi tässä valikossa on LibreOffice Mathin erikoistoimintoja, kuten paikkamerkkien ja virheiden etsintä.

Näytä

Käyttäjä voi asettaa näyttötavan ja valita mieleisensä elementit näkyville. Useimmat komennot, jotka voidaan antaa komentoikkunassa, voidaan myös tuottaa napsauttamalla, jos Elementit-ikkuna on avattu Näytä - Elementit -komennolla.

Muotoilu

Valikossa määritellään kaavojen ulkonäköä.

Työkalut

Valikossa käytetään ja muokataan symbolikirjastoa tai tuodaan ulkoisia kaavoja tiedostoina tai leikepöydän kautta. Käyttöliittymän ja ohjelma-asetusten säätäminen onnistuvat nekin tässä valikossa.

Ikkuna

Ikkunavalikossa voit avata uuden ikkunan sekä katsella asiakirjaluetteloa.

Ohje

Ohjevalikosta otetaan LibreOffice-ohjetoiminto käyttöön.