Menuer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Menubjælken indeholder alle kommandoerne, som bruges til at arbejde med LibreOffice Math. Den indeholder en liste af alle de tilgængelige operatorer såvel som kommandoer til redigering, visning, justering, formatering og udskrivning af formeldokumenter og objekterne indeholdt i dem. De fleste menukommandoer er kun tilgængelige, når du opretter eller redigerer en formel.

Note.png Det vindue, som indeholder det dokument, du vil arbejde med, skal være valgt for at du kan bruge menukommandoerne. Tilsvarende skal du markere et objekt i dokumentet for at bruge de menukommandoer, der er knyttet til objektet.
Warning.png Menuerne afhænger af sammenhængen. Det betyder, at de menupunkter er tilgængelige, som er relevante for det arbejde der for øjeblikket bliver udført. Hvis markøren er placeret i en tekst, så er alle disse menupunkter er tilgængelige, som er nødvendige for redigere teksten. Hvis du har markeret grafik i et dokument, kan du se alle de menupunkter, der kan bruges at redigere grafik.

Filer

Denne menu indeholder de generelle kommandoer til at arbejde med formeldokumenter, såsom åbn, gem og udskriv.

Rediger

Kommandoerne i denne menu bruges til at redigere formler. Udover de basale kommandoer (for eksempel til at kopiere indhold) er der funktioner, som er specifikke for LibreOffice Math, såsom at søge efter pladsholdere eller fejl.

Vis

Sætter visningsforholdet og definerer hvilke elementer du ønsker skal være synlige. De fleste kommandoer som du kan indtaste i vinduet Kommandoer kan også tilgås med musen hvil du har åbnet vinduet Elementer med Vis - Elementer.

Formater

Denne menu indeholder de nødvendige kommandoer til at formatere formler.

Funktioner

Brug denne menu til at åbne og redigere symbolkataloget eller til at importere en ekstern formel som en datafil. Programmets grænseflade kan tilpasses efter dine ønsker. Du kan også ændre programmets indstillinger.

Vindue

I menuen Vindue kan du åbne et nyt vindue og se dokumentlisten.

Hjælp

Hjælpemenuen giver dig mulighed for at starte og styre hjælpesystemet i LibreOffice.