Funktioner i LibreOffice Math

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Här får du en kort överblick över några viktiga funktioner i LibreOffice Math.

LibreOffice Math tillhandahåller många operatorer, funktioner och formateringshjälpmedel. De är överskådligt ordnade i ett urvalsfönster och du kan lätt infoga dem i ditt arbete genom att klicka på dem. Detta är till stor hjälp när du ska bygga upp formler. Dessutom innehåller hjälpen en uttömmande referenslista och många användningsexempel.

Skapa en formel

Liksom med diagram och bilder, skapas formler som objekt i ett dokument. När du infogar en formel i ett dokument startar LibreOffice Math automatiskt. Du kan skapa, redigera och formatera formeln med ett flertal fördefinierade symboler och funktioner.

Mata in en formel direkt

Om du redan kan språket i LibreOffice Math, kan du även mata in en formel direkt i ett dokument. Skriv t.ex. formeln "a sup 2 + b sup 2 = c sup 2" i ett dokument. Markera formeln och välj Infoga - Objekt - Formel. Texten blir då omvandlad till en formaterad formel.

Note.png Det går inte att beräkna formler i LibreOffice Math eftersom det är en formelredigerare (som du använder för att skriva och visa formler) och inte räkneprogram. Använd kalkylblad om du vill beräkna formler. Om det gäller enkla beräkningar kan du även använda beräkningsfunktionen i textdokument.

Skapa en formel i kommandofönstret

Använd fönstret Kommando i LibreOffice Math om du vill skriva och redigera formler. Allt eftersom du gör inmatningar i kommandofönstret visas resultatet i dokumentet. Du kan använda formelmarkören på verktygsraden Verktyg för att få en översikt när du skriver långa och komplicerade formler. När den här funktionen är aktiverad visas markörens placering i fönstret Kommandon även i textfönstret.

Individuella symboler

Du kan skapa egna symboler och använda tecken från andra teckenuppsättningar. Till LibreOffice Maths baskatalog över tillgängliga tecken kan du lägga till ett valfritt antal nya och även sammanställa egna särskilda kataloger. Det finns många specialtecken (t.ex. halva klammerparenteser) som du kan använda.

Använd snabbmenyerna

Du kan underlätta arbetet med formler genom att använda snabbmenyer, som du kommer åt med en högerklickning. Det är särskilt behändigt att kunna komma åt kommandofönstret på det viset. I den snabbmenyn återfinns alla kommandon från fönstret Formelelement, liksom operatorer och liknande som du kan infoga i formeln genom att klicka på musen. På så vis slipper du ange dem via kommandofönstret.