Funkce

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Zadaný(é) příkaz(y) Symbol v okně Prvky Význam
abs
Icon
Absolutní hodnota
arccos
Icon
Inverzní kosinus nebo arkuskosinus
arccot
Icon
Inverzní kotangens nebo arkuskotangens
arcosh
Icon
Inverzní hyperbolický kosinus
arcoth
Icon
Inverzní hyperbolický kotangens
arcsin
Icon
Inverzní sinus nebo arkussinus
arctan
Icon
Inverzní tangens nebo arkustangens
arsinh
Icon
Inverzní hyperbolický sinus
artanh
Icon
Inverzní hyperbolický tangens
backepsilon Obrácené epsilon
cos
Icon
Kosinus
cosh
Icon
Hyperbolický kosinus
cot
Icon
Kotangens
coth
Icon
Hyperbolický kotangens
exp
Icon
Obecný logaritmus
fact
Icon
Faktoriál
func e^{}
Icon
Přirozená exponenciální funkce
ln
Icon
Přirozený logaritmus
log
Icon
Obecný logaritmus
nroot
Icon
n-tá odmocnina x
sin
Icon
Sinus
sinh
Icon
Hyperbolický sinus
sqrt
Icon
Druhá odmocnina
sub x s dolním indexem n
sup
Icon
n-tá mocnina x
tan
Icon
Tangens
tanh
Icon
Hyperbolický tangens

Related Topics

{{{1}}}