Tabele referencji formuł

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

W tej części znajdują się informacje o wszystkich operatorach, funkcjach, symbolach i funkcjach formatowania dostępnych w programie LibreOffice Math. Wiele z wyświetlanych poleceń można wstawić za pomocą ikon w oknie Elementy lub w menu kontekstowym okna Polecenia.

Operatory jedno- i dwuargumentowe

Relacje

Operatory zbiorów

Funkcje

Operatory

Atrybuty

Inne

Nawiasy

Formatowanie


Related Topics

Elementy