Referenční tabulky vzorců

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Tato referenční sekce obsahuje seznam mnoha operátorů, funkcí, symbolů a možností formátování dostupných v LibreOffice Math. Většina těchto příkazů může být vložena pomocí ikon v okně Prvky nebo pomocí místní nabídky okna Příkazy.

Unární a binární operátory

Relace

Množinové operátory

Funkce

Operátory

Atributy

Jiné

Závorky

Formátování


Related Topics

Prvky