Element

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Det här är en lista över operatorer, funktioner, symboler och formatalternativ som du kan infoga i formeln.

Några exempel visar vilka funktioner som finns.

Urvalsfönstret är indelat i två områden. Om du klickar på en ikon i det övre området visas de tillhörande ikonerna i det undre området.

I fönstret Kommandon visas det indelade urvalet som undermenyer.

Menyn Visa - Formelelement

Unära/binära operatorer

Du kan skapa en formel i LibreOffice Math genom att välja olika enställiga och binära operatorer. Med enställiga menas operatorer som endast påverkar en platshållare. Binära operatorer kopplar samman två platshållare. De olika operatorerna visas i den undre delen av fönstret Formelelement. En lista över operatorerna (och ytterligare operatorer) finns även i snabbmenyn till kommandofönstret. Om du behöver använda en operator som inte finns i fönstret Formelelement kan du använda snabbmenyn eller ange operatorn direkt i kommandofönstret.

Relationer

Du kan välja mellan olika relationer när du strukturerar LibreOffice Math-formler. Relationsfunktionerna visas i den undre delen av fönstret Formelelement. Dessa attribut finns också på snabbmenyn för kommandofönstret. Alla relationer som inte finns i fönstret Formelelement eller i snabbmenyn måste anges manuellt i kommandofönstret.

Mängdoperationer

Använd olika mängdoperatorer i LibreOffice Math-formler. De olika operatorerna visas längst ned i fönstret Formelelement. I snabbmenyn som hör till kommandofönstret finns en identisk lista över funktionerna. Operatorer som inte visas i fönstret Formelelement måste anges manuellt i kommandofönstret. Du har även möjlighet att infoga andra delar av formeln även om det saknas symboler för dessa.

Funktioner

Välj en funktion från den nedre delen av fönstret. Dessa funktioner finns också på snabbmenyn i kommandofönstret. Funktioner som inte finns i fönstret Formelelement måste anges manuellt i kommandofönstret.

Operatorer

Du kan välja mellan olika operatorer när du strukturerar LibreOffice Math-formler. Alla tillgängliga operatorer visas i den undre delen i fönstret Formelelement. Du kan också komma åt dessa via snabbmenyn för kommandofönstret. Alla operatorer som inte finns i fönstret Formelelement eller på snabbmenyn måste anges manuellt i kommandofönstret.

Attribut

Du kan välja mellan olika attribut för LibreOffice Math-formler. Vissa attribut visas i den nedre delen av fönstret Formelelement. Dessa attribut finns också på snabbmenyn för kommandofönstret. Alla attribut som inte finns i fönstret Formelelement eller på snabbmenyn måste anges manuellt i kommandofönstret.

Parenteser

Du kan välja mellan olika typer av parenteser när du strukturerar LibreOffice Math-formler. Parentestyperna visas i den nedre delen av fönstret Formelelement. Dessa parenteser finns också på snabbmenyn för kommandofönstret. Alla parentestyper som inte finns i fönstret Formelelement eller i snabbmenyn måste anges manuellt i kommandofönstret.

Formateringar

Du kan välja mellan olika alternativ när du formaterar LibreOffice Math-formler. Formateringsalternativen visas i den undre delen av fönstret Formelelement. Alternativen är även tillgängliga via snabbmenyn för kommandofönstret.

Övrigt

Visar diverse matematiska symboler.

LibreOffice Matematikexempel

Här får du några exempelformler för det dagliga arbetet med LibreOffice Math.

Referenstabeller för formler

Det här referensavsnittet innehåller alla operatorer, funktioner, symboler och formateringsfunktioner som finns i LibreOffice Math. Många av de kommandon som visas kan infogas med hjälp av ikonerna i fönstret Formelelement eller via snabbmenyn som hör till kommandofönstret.


Related Topics

Referenstabeller för formler