Elementy

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Jest to lista operatorów, funkcji, symboli i opcji formatowania, które można wstawiać do formuły.

Kilka przykładów przedstawia zakres działań.

Okno zaznaczenia jest podzielone na dwie części. Kliknięcie symbolu w górnej części okna powoduje wyświetlenie symboli podrzędnych w dolnej połowie okna.

Dostęp do tych samych funkcji można uzyskać za pomocą podmenu w odpowiednim menu kontekstowym w oknie Polecenia.

Wybierz Widok - Elementy

Operatory jedno- i dwuargumentowe

Podczas tworzenia formuły w programie LibreOffice Math można używać różnych operatorów jedno- i dwuargumentowych. Operatory jednoargumentowe mają wpływ na jeden symbol zastępczy. Operatory dwuargumentowe łączą dwa symbole zastępcze. Poszczególne operatory są wyświetlane w dolnej części okna Elementy. W menu kontekstowym okna Polecenia jest także wyświetlana lista tych operatorów oraz operatory dodatkowe. Jeśli potrzebujesz operatora, którego nie ma w oknie Elementy, użyj menu kontekstowego lub wpisz operator bezpośrednio w oknie Polecenia.

Relacje

Podczas tworzenia struktury formuły w programie LibreOffice Math można używać różnych relacji. Opcje relacji są wyświetlane w dolnej części okna Elementy. Lista jest widoczna także w menu kontekstowym okna Polecenia. Wszystkie relacje, których nie ma w oknie Elementy lub w menu kontekstowym, można wprowadzić ręcznie w oknie Polecenia.

Operacje na zbiorach

W programie LibreOffice Math można używać różnych operatorów zbiorów. Poszczególne operatory są wyświetlane w dolnej części okna Elementy. Wywołaj menu kontekstowe w oknie Polecenia, aby wyświetlić identyczną listę poszczególnych funkcji. Wszystkie operatory, których nie ma w oknie Elementy, należy wprowadzić bezpośrednio w oknie Polecenia. Można także bezpośrednio wstawiać inne części formuły, nawet jeśli istnieją już ich symbole.

Funkcje

W dolnej części okna wybierz funkcję. Funkcje te są także widoczne w menu kontekstowym okna Polecenia. Wszystkie funkcje, których nie ma w oknie Elementy, należy wprowadzić ręcznie w oknie Polecenia.

Operatory

Podczas tworzenia struktury formuły w programie LibreOffice Math można używać różnych operatorów. Wszystkie dostępne operatory są wyświetlane w dolnej części okna Elementy. Są one także widoczne w menu kontekstowym okna Polecenia. Wszystkie operatory, których nie ma w oknie Elementy lub w menu kontekstowym, należy wprowadzić ręcznie w oknie Polecenia.

Atrybuty

W formułach programu LibreOffice Math można stosować różne atrybuty. Niektóre atrybuty są wyświetlane w dolnej części okna Elementy. Atrybuty te są także widoczne w menu kontekstowym okna Polecenia. Wszystkie atrybuty, których nie ma w oknie Elementy lub w menu kontekstowym, należy wprowadzić ręcznie w oknie Polecenia.

Nawiasy

Podczas tworzenia struktury formuły w programie LibreOffice Math można używać różnych rodzajów nawiasów. Typy nawiasów są wyświetlane w dolnej części okna Elementy. Nawiasy te są także widoczne w menu kontekstowym okna Polecenia. Wszystkie nawiasy, których nie ma w oknie Elementy lub w menu kontekstowym, można wprowadzić ręcznie w oknie Polecenia.

Format

Podczas tworzenia struktury formuły w programie LibreOffice Math można używać różnych opcji formatowania. Opcje formatowania są wyświetlane w dolnej części okna Elementy formuły. Atrybuty te są także widoczne w menu kontekstowym okna Polecenia.

Inne symbole

Pokazuje różne symbole matematyczne.

LibreOffice Math - przykłady

Poniżej przedstawiono listę przykładowych formuł utworzonych w programie LibreOffice Math.

Tabela referencji formuły

W tej części znajdują się informacje o wszystkich operatorach, funkcjach, symbolach i funkcjach formatowania dostępnych w programie LibreOffice Math. Wiele z wyświetlanych poleceń można wstawić za pomocą ikon w oknie Elementy lub w menu kontekstowym okna Polecenia.


Related Topics

Tabela referencji formuły