Element

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Dette er en liste med operatorer, funksjoner, symboler og formater som kan settes inn i en formel.

Noeneksemplerviser hvilke operasjoner som er tilgjengelige.

Utvalgsvinduet er delt i to deler. Hvis du trykker et symbol i den øverste delen av vinduet, vises de underordnede symbolene i nedre del av vinduet.

Du får tilgang til de samme funksjonene i undermenyer ved hjelp av sprettoppmenyen i kommandovinduet.

Velg Vis – Elementer

Unære/binære operatorer

Du kan velge mellom flere ulike unære og binære operatorer for å bygge en LibreOffice Math formel. Unær viser til operatorar som påvirker én plassholder, mens binær viser til operatorer som påvirker to plassholderer. Den nederste delen av elementvinduet viser de enkelte operatorene.Sprettoppmenyen i Kommandovinduet inneholder også ei liste med disse operatorene og neon operatorer i tillegg. Hvis du trenger en operator som ikkj finnes i elementvinduet, kan du bruke høyreklikkmenyen eller skrive den inn direkte i kommandovinduet.

Relasjoner

Du kan velge mellom ulike relasjoner når du strukturerer LibreOffice Math-formler. Relasjonsfunksjonene vises i den nederste delen av vinduet Formelelement. De vises også i høyreklikkmenyen for kommandovinduet. Alle relasjoner som ikke finnes i elementvinduet eller i hurtigmenyen må skrivas inn manuellt i kommandovinduet.

Mengdeoperasjoner

Bruk ulike mengdeoperatorer på tegnene i formler i LibreOffice Math. De ulike operatorane vises i den nederste delen av elementvinduet. Bruk høyreklikkmenyen i Kommandovinduet for å se en identisk liste over funksjonene. De operatorene som ikke finnes i elementvinduet, må skrives inn manuelt i kommandovinduet. Du kan også skrive inn andre deler av formlen manuelt, selv om symbola finnes i elementvinduet.

Funksjoner

Velg en funksjoni den nederste delen av vinduet.Funksjonene er også listet isprettoppmenyentilKommandovinduet. Funksjoner som ikekr er listet i Elementvinduet må skrives inn manuelt i kommandovinduet

Operatorer

Du kan velge mellom mange ulike operatorer for å strukturere en LibreOffice Math-formel. Alle variable operatorer er synlige i den nederste delen av elementvinduet. De listes også i høyreklikkmenyen i Kommandovinduet. De operatorene som ikkj finnes i elementvinduet eller i høyreklikkmenyen, må skrives inn manuelt i Kommandovinduet.

Egenskaper

Du kan velge ulike attributter for formler i LibreOffice Math. Noen attributter blir vist nederst i elementvinduet. Disse attributtene er også listet opp i lokalmenyen til Kommandovinduet. Alle attributter som ikke finnes i elementvinduet eller i lokalmenyen må skrivs inn manuelt i Kommandovinduet.

Parenteser

Du kan velge mellom ulike parantestyper for å strukturereLibreOffice Mathformel. Parantestyper vises i nedre del av elementvinduet. Disse parantene er også listet opp isprettoppmenyen til Kommandovinduet. Alle paranteser som ikke finnes i elementvinduet eller i sprettoppmenyen kan skrives inn manuelt i kommandovinduet.

Formater

Du kan velge mellom flere innstillinger for å formatera en LibreOffice Math formel. Format-innstillingene visesii den nederste halvdelel av dialogvinduet for formelelementene. Disse innstillingnene er også listet opp i sprettoppmenyen i Kommandovinduet.

Andre symboler

Viser diverse matematiske symboler.

LibreOffice Math-eksempler

Dette er en liste over eksempelformler i LibreOffice Math.

Formelreferansetabeller

Dette referanseavsnittet inneholder lister over mange operatorer, funksjoner, symbol og formateringsfunksjoner som er tilgjengelige i LibreOffice Math. Mange av funksjonene kan settes inn ved hjelp av symbolene i Elementvinduet eller ved hjelp av høyreklikkmenyen i Kommandovinduet.


Related Topics

Formelreferansetabeller